– Moralisering har fått et ufortjent dårlig rykte i vår samtid, sier professor i filosofi Espen Gamlund.
artisteer / iStock
Professor i filosofi Espen Gamlund

– Jeg ønsker at boken skal stimulere til flere og bedre diskusjoner

Publisert: 13. oktober 2021 kl 08.00
Oppdatert: 29. november 2021 kl 15.11

Professor og forfatter Espen Gamlund mener moralisering har fått et ufortjent dårlig rykte i vår samtid.

Hvorfor har du skrevet denne boken?

– Jeg har flere ganger møtt anklager om å bedrive urettmessig moralisering i forbindelse med mine uttalelser om ulike moralske spørsmål. Det har forundret meg, og jeg har derfor ønsket å forstå hva som motiverer disse anklagene, og mer generelt hva moralisme er og når det er riktig og galt å moralisere.

Hva er de viktigste poengene som kommer frem?

– Moralisering har fått et ufortjent dårlig rykte i vår samtid. Vi har alle en rett til å moralisere som kan avledes av retten til tankefrihet og retten til ytringsfrihet. Moralisering kan ha en viktig samfunnsverdi dersom vi blir flinkere både til å gi og ta imot moralsk kritikk.

Hvilke nye synspunkter eller teorier presenteres?

Saken fortsetter under annonsen

– Dette er den første boken om moralisme. Den tegner et helhetlig bilde av hva moralisme er og når det kan være riktig å moralisere. Teorien om at vi har en moralsk rett til å moralisere er original, og bryter med den rådende forestillingen om at vi ikke bør moralisere i det hele tatt. I tillegg diskuteres forbindelsen mellom moralisme og hykleri og toleranse.

Hvilke utfordringer møtte du underveis i arbeidet med bokprosjektet?

– Utfordringene dreide seg om hvilke temaer som skulle få plass i boken, og hvilke temaer jeg måtte utelukke. Det er alltid en utfordring å begrense seg. I tillegg var det utfordrende å skrive på en måte som alle kan forstå, all den tid mye av det faglige stoffet er teknisk og komplisert.

Hva vil du oppnå med boken?

– Jeg ønsker at boken skal stimulere til flere og bedre diskusjoner omkring moralske spørsmål, og at moralisme igjen kan bli sett på som noe positivt og konstruktivt.

Hva vil du at leseren skal sitte igjen med etter å ha lest den?

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg ønsker at leseren sitter igjen med nye tanker og refleksjoner omkring moral og moralisme, og en større bevissthet rundt den verdien og statusen moral har i vårt samfunn.

Kan du nevne én person du håper leser boken – og hvorfor?

– Anine Kierulf. Fordi jeg ønsker at hun ser koplingen mellom ytringsfrihet og moralisme.

Hvilken bok vil du anbefale andre å lese - og hvorfor?

– «Hva er ytringsfrihet» av Anine Kierulf. Den gir en god og interessant innføring i et viktig tema

Hvilken forfatter har betydd mye for deg – og hvorfor?

– Derek Parfit. En av verdens beste filosofer som har skrevet originalt og svært godt om viktige og vanskelige filosofiske og etiske spørsmål.

Saken fortsetter under annonsen

Hva er det viktigste du har lært under koronapandemien?

– At vi ikke bør ta noe for gitt.

Hvis du måtte velge?

Jo Nesbø – Karl Ove Knausgård

Espresso – Filterkaffe

Musikk – Podkast

Avis på papir – Avis på nett

Skavlan – Lindmo

Dagens Næringsliv – Klassekampen

Åsne Seierstad – Tor Bomann-Larsen

Lese bok – Høre bok

Sakprosa – Skjønnlitteratur

Film på kino – Film hjemme

Ved sjøen – På fjellet

 

Ledige stillinger – kulturjobb