Leonard Cohen er blant dem som er kjent for å ha brukt uttrykket «halleluja» i musikk.
Josep Lago / AFP PHOTO / NTB
Terje Nordby 11. desember

Uttrykket «halleluja»

Publisert: 11. desember 2021 kl 08.00
Oppdatert: 16. desember 2021 kl 11.31

I dag minnes vi katolikkene pave Damasus, som døde den 11. desember i år 384. Han innførte bruken av det hebraiske uttrykket «halleluja».

Puer natus in Bethlehem, Alleluia. 

«Et barn er født i Betlehem» er en av verdens mest kjente julehymner. Den eldste bevarte latinske tekst stammer fra en hymnebok brukt i benediktinerklostre på begynnelsen av 1300-tallet. Böhmen og Tyskland er mulige opphav, men trolig er sangen enda eldre.

Når det gjelder det hebraiske uttrykket «halleluja», som brukes i denne hymnen, så var det pave Damasus, som døde lenge før, nemlig på dagens dato i år 384, som først begynte å bruke det.

Uttrykket leder oss til opprinnelsen til salmene, hymnene og lovsangene: Salmenes bok i Bibelen. Den er består av 150 selvstendige tekster beregnet på gudstjenester og til trøst – i lange perioder det mest skattede i hele Det gamle testamentet. Det hebraiske ordet for salmer, mizmor, har med «å spille på strenger» å gjøre. Det er derfor trolig at salmene ble skrevet for å bli resitert eller sunget til strengeakkompagnement, i slekt med at ordet lyrikk i sin tid var en betegnelse på tekster beregnet på resitasjon eller sang til lyrespill.

Salmene er poetiske uttrykk for religiøse følelser, takk og lovprisning, klage over død og undergang og jublende hymner til livet. Her er hellig aggresjon, og her er grunnfortellingen som går ut på å komme over en kneik, en krise; veien fra mørke til lys. Det klages over sykdom, forfølgelse og fornedrelse. I salme 22 fins en fortelling om et menneske som har mistet alt. Åpningsordene skulle bli mer kjent i en senere sitert form: 

Min Gud, min gud,
hvorfor har du forlatt meg?

Saken fortsetter under annonsen

Salmene kan handle om den regjerende eller den fremtidige konge, de kan være vendt mot tronbestigelsen eller mot tempelet. Og i tretten av dem, som i den langt senere «Et barn er født i Betlehem», brukes begrepet «Halleluja», lovsyng Gud, betegnelsen som symboliserer hymnediktningen i seg selv, ordet som skulle få stå gjennom årtusenene uoversatt i sin egen kraft.

Lov ham med pauke og dans,
lov ham med strengespill og fløyte!
Alt som har ånde, skal love Herren.
Halleluja! 

Og hvis man kjenner seg for ydmyk eller liten til å ta dette ordet i bruk på tradisjonelt vis, kan man, som Leonard Cohen, finne en annen variant: 

There’s a blaze of light in every word
It doesn’t matter which you heard
The holy or the broken Hallelujah.

Ledige stillinger – kulturjobb