Om KulturPlot

Om KulturPlot

Historien bak KulturPlot

KulturPlot er et kulturnettsted og et papirmagasin som gir deg både kulturnyheter og saker som går i dybden. I tillegg følger vi kulturpolitikken og utviklingstrekkene i de ulike bransjene. Vi dekker kultursaker over hele landet.

I 1979 ble «Kulturnytt» etablert av Kulturdepartementet og forankret i Norsk Kulturråd, daværende Statens Idrettsråd og Statens Ungdomsråd. Bladet var et par tiår hovedkanalen for offentlig kulturinformasjon. Universitetsforlaget var utgiver fram til 2002 da Andrimne Forlag AS overtok bladet.

Bladet skiftet navn fra Kulturliv til Kultmag i 2007, og ble samtidig magasinet for alle som arbeider i kreative næringer og opplevelsesøkonomien i Norge. Det var vanskelig å sikre lønnsomhet. Magasinet ble derfor solgt til Mentor Medier ved inngangen til 2009. Medier og Ledelse AS overtok magasinet i 2013.

I 2014 ble flere kollektive abonnementsavtaler sagt opp. Medier og Ledelse hadde ikke økonomisk bæreevne til å dekke underskudd på denne tiden. Det ble derfor besluttet å legge ned Kultmag. 

Nå oppstår Kultmag igjen i en bredere og fornyet utgave i forlengelsen av Magasinet Plot, som er en del av nettavisen Dagens Perspektiv.

KulturPlot.no skal være et bredt kulturmagasin med daglige nyhetsoppdateringer for det kulturinteressert publikum og aktørene i den profesjonell del av kulturbransjen.

Målgruppen vil være alle som arbeider med kultur og kreative næringer, privat og offentlig, organisasjoner med kultur som identitetsbærer, utdanningsinstitusjoner, politikere, kunstnere og generelt kulturinteresserte mennesker.

KulturPlot.no er en utvidelse av kultur- og aktualitetsmagasinet Plot. Vi dekker kulturfeltet i bredden og prioriterer kulturelle ytringer som belyser menneskers eksistens, livsvilkår og opplevelser.

Abonnement

Du må være abonnent for å lese saker som er plussmerket (+). Det finnes ikke et eget abonnement på KulturPlot. Det er en del av Dagens Perspektiv. Ved å tegne et abonnement på Dagens Perspektiv med Plot, får du åtte nummer av magasinet Plot tilsendt, tilgang til alle artiklene på KulturPlot.no og dagensperspektiv.no. Privatpersoner får abonnementet for halv pris (990 kr). Er det arbeidsgiver som betaler, koster det 990 kroner, eller 2.390 dersom en i tillegg vil ha tilsendt papirutgaven av Dagens Perspektiv hver uke

Om KulturPlot og kultur

Det er summen av det en gruppe mennesker skaper og kommuniserer som danner en kultur. Kulturen er uttrykk for menneskers behov, tro, lengsler og følelser. Kulturen er en fortelling om menneskers bestrebelser og holdninger som lever videre i generasjoner og kanskje århundrer.

Plottet er det springende punkt i en fortelling. Her er vi ved kjernen, fortetningen av motiver og beveggrunner for hva som skjer. Det er plottet et handlingsmønster springer ut fra.

Kulturplot.no vil være i sentrum i menneskers liv, ved tilværelses eksistensielle skilleveier, der dypere mening finner ankerfeste og på steder der det kastes lys over menneskers livsvilkår og bestrebelser.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Magne Lerø, redaksjonssjef Bård Andersson, journalist Ellen Lund, journalist Johanne Hidle og journalist Inga Vinje Engvik. I tillegg kommer frilansere.