Annonse
gammel_mann_syk.jpg
Et av stridstemaene når regjeringen i dag kommer sammen for å arbeide med Statsbudsjettet skal være øremerking av penger for å presse kommunene til å prioritere sykehjem.

Eldrestrid i regjeringen

Ifølge ANB ønsker sentrale krefter i Arbeiderpartiet å øremerke pengene for å presse kommunene til å prioritere sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Dette skal være et av stridstemaene når regjeringen i dag kommer sammen for å arbeide med Statsbudsjettet.

Både Senterpartiet og finansminister Sigbjørn Johnsen sier nei til en slik øremerking.

Det er satt som mål å etablere 12.000 nye omsorgsplasser i perioden fra 2008 til 2015. 2000 av disse plassene skal komme i 2012.

Sentrale Arbeiderpartifolk er derfor svært bekymret over at utbyggingen av sykehjemsplassene går for sakte, melder ANB.

I fjor var det, ifølge Statistisk Sentralbyrå, 41.300 pasienter som hadde plass på aldershjem eller sykehjem. Det er 200 flere plasser enn året før. Husbanken meldte i vår om en økning på 90 prosent i antallet søknader om investeringstilskudd for eldreomsorgsplasser. Det dreide seg om 110 sykehjemsplasser og 142 omsorgsplasser.

Annonse
Annonse
Annonse