Annonse
spareb__sse_pen.jpg
De kommunale avgiftene har siden 1990 steget fem ganger så mye som inflasjonen.

Avgiftene øker

Årsaken til avgiftsøkningene er etterslep på vedlikehold, skriver Aftenposten. I tillegg kommer nye miljøkrav fra EU og nye oppgaver til kommunene som ikke fullfinansieres. De kommunale avgiftene har siden 1990 steget fem ganger så mye som inflasjonen. De siste årene har økningen vært påtakelig, ifølge en undersøkelse som magasinet Hus & Bolig har gjort.

Direktør Helge Eide i KS sier til Aftenposten at kommunale avgifter vil øke betydelige de nærmeste årene.

Dette liker ikke FrPs finanspolitiske talsmann, Ulf Leirstein.

– Regjeringen skylder på kommunene, men kommunene har jo ikke annet valg enn å heve avgiftene og eiendomsskatt fordi de pålegges nye, store oppgaver av regjeringen uten at det følger penger med, sier han til avisen.

Statssekretær Roger Scherva (SV) i Finansdepartementet avviser at regjeringens «garanti» er brutt.

Annonse
Annonse
Annonse