Annonse
renhold__igor_g.jpg
Ifølge Fafo-rapporten «Til renholdets pris» er det blitt tøffere forhold i renholdsbransjen.

Renholdsbransjen hardner til

Ifølge Fafo-rapporten "Til renholdets pris", som arbeidsminister Hanne Bjurstrøm fikk overrakt torsdag, er det blitt tøffere forhold i renholdsbransjen. Større innslag av økonomisk kriminalitet og menneskehandel preger bransjen, melder Dagsavisen.

Bjurstrøm er skuffet over innholdet i rapporten, og spesielt over at få av de offentlige innkjøperne av disse tjenestene sjekker om arbeiderne har tilfredsstillende arbeidsforhold.

– Vi kan ikke ha en offentlig sektor som bidrar til å skvise de seriøse bedriftene ut av markedet. Vi må åpenbart heve kvaliteten i anbudsprosessene. Det offentlige må bli langt flinkere til å påse at reglene følges i de bedriftene de leier inn renholdere fra, sier hun til Dagsavisen.

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Erna Hagensen, mener at dette må få konsekvenser for både innkjøpere og bedrifter.

Annonse
Annonse
Annonse