Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.
Foto
Terje Pedersen / NTB

Regjeringen gir grønt lys for testkonserter

Publisert: 28. mai 2021 kl 10.10
Oppdatert: 28. mai 2021 kl 10.59

Allerede i neste måned vil det avholdes testkonserter i Oslo og Bergen hvor opptil 3000 personer kan være i publikum, skriver VG.

– Solid forskning på effekten av hurtigtester kan ha store konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned i februar, sier kulturminister Abid Raja (V) til avisen.

VG skriver at de første testkonsertene vil ha et publikum på mellom 3000 og 5000 deltakere. Målet med konsertene er å finne ut hvor smitteutsatt konserter og større arrangementer er.

Folkehelseinstituttet ønsker å rekruttere 30.000 deltakere til prosjektet. Begge gruppene testes før og etter en konsert har funnet sted, noe som gjør at man kan sammenligne hvor mange som ble smittet i de to gruppene – og dermed få et svar på om konserten ga økt risiko for smitte.

Samarbeid med FHI og festival- og kulturaktører

Regjeringen skriver i en pressemelding at testarrangementene vil være i regi av Folkehelseinstituttet og en sammenslutning av store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

Regjeringen vil delfinansiere og legge til rette for at arrangementene kan gjennomføres. Regjeringen og Helsedirektoratet mener det bør kunne gis unntak fra smittevernreglene for å kunne gjennomføre testarrangementene. Planen er at de skal gjennomføres i Oslo og Bergen i juni. Gjennomføring av arrangementene forutsetter at det kommer en modell på plass for å refundere testingen.

Saken fortsetter under annonsen

– Jeg er veldig fornøyd med at flere brikker for å kunne gjennomføre dette er på plass. Forskning på effekten av hurtigtester kan ha konsekvenser for takten i gjenåpningen av kulturlivet, og er i tråd med forslagene jeg har fått fra sommergruppa jeg satte ned. Prosjektet vil kunne gi ny kunnskap som vil kunne ha nytteverdi nasjonalt og internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Formålet er å undersøke om screening av publikum med hurtigtester reduserer risiko for smittespredning. Forskningsprosjektet vil undersøke om risikoen for smittespredning reduseres i en slik grad at hurtigtesting kan erstatte avstandskravet under arrangementer.  Resultatene vil gi nyttig informasjon om hvilken betydning store arrangementer har for smitteutvikling under en pandemi.

Prosjektet er et direkte resultat av rapporten utarbeidet av den såkalte sommergruppen bestående av arrangører innenfor kultur, idrett og frivillighet som kultur- og likestillingsministeren satte ned før påske.

FHI og arrangørene planlegger fem testarrangementer i Bergen og Oslo med til sammen 15.000 deltakere. I tillegg skal 15.000 personer delta i en kontrollgruppe som ikke skal gå på konserten. Konsertdeltakerne vil testes med hurtigtest i forkant av konserten og samtlige deltakere vil testes i etterkant av arrangementet. Prosjektet har fått godkjenning fra Regional etisk komité (REK).

Gir unntak

Regjeringen gir unntak fra covid-19-forskriftens antallsbegrensing, krav om 1 meters avstand og krav om at alkohol kun kan serveres ved bordservering. Det gis ikke unntak fra kravet om at arrangøren skal føre oversikt over dem som er til stede.

– Det forutsettes at kommunene Oslo og Bergen gir tillatelse til at arrangementene kan gjennomføres, understreker helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Saken fortsetter under annonsen

Etter det første testarrangementet skal det vurderes om det er hensiktsmessig å gjennomføre de resterende. Vurderingen vil bero på i hvilken grad prosjektet vil kunne gi verdifulle resultater.

Ledige stillinger – kulturjobb