Annonse
Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie, styre- og nestleder i Norsk Komponistforening, mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken.  Foto: Renate Madsen

Norsk Komponistforening har klaget NRKs musikkprofil inn for Kringkastingsrådet

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Norsk Komponistforening har tidligere kritisert NRKs musikkdekning for å ikke være tilstrekkelig, og stilt spørsmålstegn ved om NRK er var nok bevisst sitt samfunnsoppdrag.

I en pressemelding fredag kveld sier styre- og nestleder i Norsk Komponistforening Jørgen Karlstrøm og Stine Sørlie at de mener det er helt nødvendig med en politisk diskusjon om NRKs oppdrag og samfunnsansvar for kulturen og musikken. De hevder NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster i henhold til NRK-plakaten.

– NRK har ansvar for å tilby nyheter, aktualiteter og kulturstoff for alle. Vi ser en motsatt utvikling, NRKs musikkprofil svarer ikke til de krav og forventninger om redaksjonelt innhold, mangfold i kunstneriske uttrykk og bruk av norsk musikk, som NRK er omfattet av. Etter en runddans mellom NRK, Kulturdepartementet og Medietilsynet, hvor ingen tar ansvar, men i stedet peker på hverandre, klager vi til Kringkastingsrådet, forteller Jørgen Karlstrøm, styreleder i Norsk Komponistforening.

Kritikken og klagen handler i hovedsak om at Norsk Komponistforening mener NRK ikke står for bredde og mangfold i musikken, at norske opphavere ikke får spillerom og at redaksjonelt innhold om musikk er blitt borte.

Kulturminister Abid Raja vil vente med en gjennomgang av NRKs oppdrag til 2023. Til kulturtidskriftetBallade viser han til prinsippet om armlengdes avstand, og sier «(..)det er Medietilsynet som vurderer om NRK overholder styringssignalene. På den bakgrunn er det ikke naturlig at jeg som kulturminister uttaler meg om NRKs programmer eller om NRK oppfyller sine forpliktelser».   

Norsk Komponistforbund mener at kringkastingsrådets behandlingsdato blir enda viktigere dersom NRKs oppdrag ikke vurderes av Kulturdepartementet før i 2023. De er da redd for at spørsmålet vil bli hengende i luften i flere år og mener lytterne har krav på et bedre tilbud enn det NRK leverer i dag.

Annonse
Annonse
Annonse