Annonse
Deltakere fra utvekslings- og kompetanseprogrammet MOVE! Foto: JM Norway
JM Norway

Vital 50-åring

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

JM Norway er en norsk selvstendig enhet, tilknyttet verdens største internasjonale nettverk for ungdom og musikk. Organisasjonen er primus motor bak prosjekter for ungdom og musikk, med utvekslings- og kompetanseprogrammer, leir for jenter og transpersoner, folkemusikk-camp, Parkert Piano og andre prosjekter. 7. mai i år fyller rekrutteringsplattformen i norsk musikk 50 år.

50-årsjubiléet skal markeres med generalforsamling, etterfulgt av en digital kickoff på stiftelsesdagen 7.mai 2020. Men på grunn av koronarestriksjoner vil JM Norway i stedet for det planlagte arrangement på Sentralen, gjøre om deler av det planlagte opplegget og flytte feiringen ut i form av en streamet mini-bakgårdskonsert.

Til konserten har JM Norway bedt tidligere deltakere, ansatte og gode samarbeidspartnere om å sende inn en videohilsen med en gratulasjon eller et hyggelig minne fra et av deres prosjekter gjennom årene.

I prosjektet Parkert Piano har JM Norway plassert 20 pianoer rundt omkring i Norge i offentlige rom, for allmenn glede og forlystelse. Dette er samtidig en viktig plattform for unge musikere til å kunne vise seg frem til et større publikum. Foto: JM Norway.

I slutten av uke 18 blir en person blant disse trukket ut som vinner av en 15 minutters konsert med Selma Bolstad (sang, fele) og Ibou Cissokho (sang, kora) i gave på kickoff-dagen – i sin egen bakgård.

Konserten vil finne sted rundt mellom klokken 12-16, og samtidig blir den strømmet live på JM Norways Facebook-side. Opptaket vil tilgjengeliggjøres for videre deling. En offisiell jubileumsvideo, klippet sammen av styremedlem Sarah Hestness og med musikk komponert av Rav Sira (MOVE 2019-2020), vil deretter lanseres.

Annerledes feiring

Daglig leder i JM Norway, Ingunn Sand, velger å se positivt på pandemi-situasjonen, til tross for at den har vært svært tøff for kulturlivet.

– COVID-19 har rammet kulturlivet hardt, og jubileumsprogrammet vårt blir endret. Samtidig er vi heldige. Vi er en del av en viktig bransje som gir folk mye. JM Norway har det ikke så verst som kulturorganisasjon i Norge, sammenliknet med andre aktører i bransjen som kunstnere, leverandører og konsertsteder – og i et globalt perspektiv. Til tross for pandemien skapes det fortsatt mye god kunst. Vi lærer av dette, og vi utvikler oss. Vi har valgt å se positvt på situasjonen, sier hun til KulturPlot.

Daglig leder i JM Norway, Ingunn Sand. Foto: JM Norway.

Sand har vært daglig leder i JM Norway siden 2012. I denne perioden har hun ledet en organisasjon som har opplevd en formidabel vekst. De første årene var organisasjonen en avdeling i morselskapet, Jeunesses Musicales International (JMI), som er verdens største, internasjonale nettverk for ungdom og musikk.

JM Norway ble etablert i 1970, som nasjonal avdeling av JMI. Organisasjonen fikk den norske benevnelsen Musikk og Ungdom, og var fra starten av en del av Landslaget Musikk i Skolens samlede virksomhet. Siden den gang har JM Norway også vært en egen stiftelse, eid av blant annet Norges Musikkhøgskole, Rikskonsertene og Norsk Kulturskoleråd. Den har også vært en avdeling i Norsk Musikkråd. Da JM Norway ble en selvstendig enhet, kom også utviklingen, forteller hun:

– Det var en kjempefordel for oss, både kreativt og organisatorisk. Selvstendigheten har bidratt til at vi både har kunnet finne ut av hvorfor vi er unike, og samtidig dyrke det. Da har vi klart å spisse virksomheten vår. Som prosjektorganisasjon lever vi på prosjektmidler. Gode prosjekter sikrer at vi kan tjene formålet vårt. Dette er det lettere å få til som selvstendig enhet. Jeg er imponert over hva en håndfull mennesker kan få til. Vi er så små at vi ikke en gang har en kommunikasjonsansvarlig. Vi jobber tett sammen, og lærer kontinuerlig av hverandre, utdyper hun.

Viktige relasjoner

Samtidig er det internasjonale nettverket organisasjonen er en del av svært viktig. Ifølge Sand drar JM Norway stor nytte av kontaktene sine, og er glad for at JM Norway er en del av JMI. Slagordet er «Making a difference through music», og de har siden 1970 arbeidet for at barn og unge skal få  et lavterskeltilbud og tilgang til et internasjonalt musikkliv og kulturopplevelser. 

– Kulturlivet blir fattigere om vi ikke ivaretar internasjonale programmer, nettverk og utvekslinger, og gir ungdom tilgang på dette. Det å gi unge musikere støtte til å reise ut og samarbeide på grasrotnivå koster lite og skaper store ringvirkninger. Derfor er det viktig at vår organisasjon kan gi dette tilbudet til norske barn og unge, forklarer hun.

– Hva er dere mest stolte av å ha oppnådd, gjennom disse 50 årene?

– Jeg er stolt av at vi har klart å bevare en dynamisk organisasjon gjennom 50 år. Gang etter gang har vi snudd oss rundt og klart å være relevant. Jeg føler at vi er mer relevante enn noensinne.

Det har vært en del gåsehudopplevelser gjennom årene Ingunn Sand har ledet JM Norway, og hun vegrer seg for å trekke frem enkeltopplevelser.

– Jeg må likevel nevne den gangen verdens ungdomskor, under ledelse av Grete Pedersen, opptrådte på Nobel-konserten. Jeg er også stolt av relasjonene mellom deltakerne på våre prosjekter. Jeg har grått noen tårer under musikkleiren LOUD!, for å si det sånn, sier hun.

Vi kaller det på fleip internt for JM Norway-akademiet

Sand påpeker at en viktig del av jobben har vært å finne talenter som kultur-Norge har behov for.

Foto: JM Norway

– Når vi møter deltakerne gjennom et prosjekt første gang er det viktig for oss å ta vare på relasjonen. Deltakerne blir med oss videre, også til andre prosjekter. For eksempel møter vi ungdommene først på LOUD!, for så å kunne få jobbe mer med dem på utvekslingsprogrammer som MOVE. Vi ser dem igjen som styremedlemmer og ansatte i organisasjonen. Og vi ser dem videre innta viktige roller både som kunstnere og administratorer i kulturlivet. Vi kaller det på fleip internt for JM Norway-akademiet. Direkte fra oss kom jo tross alt daglig leder for Geitmyra matkultursenter, Riksscenen og NyMusikk, sier hun.

Lavterskeltilbud

Tre av prosjektene som har vært omtalt i media de siste fem årene er MOVE, LOUD! og Parkert Piano. Sistnevnte prosjekt går ut på at JM Norway har plassert 20 pianoer rundt omkring i Norge i offentlige rom, for allmenn glede og forlystelse. Disse skal også være en viktig plattform for unge musikere å kunne vise seg frem for et større publikum. MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange) er et utvekslingsprogram for unge musikere og arrangører mellom Norge, Malawi, Mosambik og Brasil. Gjennom MOVE får deltakerne muligheten til å arbeide innen kulturfeltet i et annet miljø enn det de kjenner fra før, og dermed utveksle kompetanse, erfaringer og idéer. Dette gir økt kulturforståelse, samt innsikt i internasjonalt arbeid.

LOUD! er en årlig musikkleir for jenter, transpersoner og andre underrepresenterte kjønn mellom 11 og 17 år. Gjennom en uke fylt med låtskriving, bandøvelser, konserter og nye vennskap, jobber JM Norway for å skape selvtillit, samhold og musikkinteresse. Leiren tilbyr også redusert pris eller gratis deltakelse for familier som trenger det, uten krav om forklaring eller dokumentasjon. Som en del av kickoff-dagen vil det også bli presentert den nye koronaplanen for gjennomføring av LOUD!, basert på oppdaterte retningslinjer.

Annonse
Annonse
Annonse