Folk koser seg i godværet på Øya-festivalen 2019.
Terje Pedersen / NTB

TONO avregner 190 millioner kroner

Publisert: 1. oktober 2020 kl 09.58
Oppdatert: 1. oktober 2020 kl 09.58

Koronakrisen fører til reduserte inntekter for TONO i 2020, og vil ramme TONO-utbetalingene til norske musikkskapere og musikkforlag med full kraft i løpet av 2021.  Dagens kvartalsavregning derimot – den tredje ordinære TONO-avregningen i 2020 – løftes av et svært godt konsertmarked i 2019, og er den høyeste til TONOs medlemmer noensinne: Hele 115,5 millioner kroner.

Det skriver TONO i en pressemelding.

Av TONOs fire årlige ordinære avregninger er høstavregningen tradisjonelt den største. Her avregner selskapet det aller meste av TONO-inntektene fra konsertfremføringer året før.
 
– For de aller fleste av TONOs medlemmer er konsertinntektene helt avgjørende, enten man står på scenen selv eller kun er komponist, låtskriver og tekstforfatter, slik jo mange av medlemmene faktisk er. Av de 190,1 millioner vi avregner totalt i dag, sender vi 69,8 millioner kroner til utlandet, men 115,5 millioner kroner går til TONOs medlemmer. Dette er rekordhøyt, og av disse pengene omfatter nesten 70 millioner kroner konsertavregning, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.

Kriserammet, men ikke omfattet av kompensasjonsordninger

TONO er også hardt rammet av koronakrisen: Avlyste og utsatte konserter har så langt betydd et inntektstap på flere titalls millioner kroner for samvirket TONO SA, som eies og styres av norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.  Det gjør ikke situasjonen bedre at TONO så langt ikke har vært omfattet av noen av myndighetenes kompensasjonsordninger, noe som vil ramme TONOs medlemmer kraftig i konsertavregningen høsten 2021.

– For norske komponister, sangtekstforfatter, låtskrivere og deres musikkforlag er TONO-inntektene blant deres aller viktigste inntekter. Dagens konsertavregning stammer hovedsakelig fra konserter i 2019, og det var et rekordår. I en vanskelig tid for TONOs medlemmer er det i det minste hyggelig å kunne utbetale en rekordhøy høstavregning, sier Strøm.

Avregningsområdene

Innenfor radioområdet avregnes det for avspillinger fra første kvartal 2020 fra 15 NRK-kanaler, 9 Bauer Media-kanaler og 9 kanaler under P4. Situasjonen med Covid-19 påvirker dessverre innbetalingene og avregningene fra lokalradioer. Fremføringer fra dette området for første kvartal vil bli avregnet i desember. Fra radioområdet avregner TONO denne gangen totalt kr 14,4 millioner kroner, hvorav 4,8 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

Fra bruk av musikk i ordinær TV-kringkasting avregner TONO for første kvartal 2020 fra 5 NRK-kanaler, 7 TV2-kanaler og TV Norge.  Av de 14, 8 millioner kroner som avregnes på dette området, går i overkant av 2 millioner kroner til TONO-medlemmer.

Innen konsertområdet avregnes det fra tradisjonelle konserter, events og gudstjenester for fremføringer gjennom hele 2019, og det avregnes dessuten for megakonserter, teater og revy, som er områder TONO avregner hvert kvartal. På dette området avregnes i overkant av 101 millioner kroner, hvorav nesten 70 millioner kroner går til TONOs medlemmer.

Fra bruk av musikk i Strømmetjenester avregner TONO fra seks ulike tjenester denne gangen. Dette er Spotify for februar til mai 2020, YouTube for første kvartal 2020, iTunes for fjerde kvartal 2019, Apple Music for fjerde kvartal 2019 samt første kvartal 2020, Beat.no for fjerde kvartal 2019 og Beatport for første kvartal 2020.

Saken fortsetter under annonsen

Fra området Video on-demand avregner TONO Netflix for fjerde kvartal 2019, Viaplay for andre halvår 2019, Altibox for fjerde kvartal 2019 samt første kvartal 2020, Google Play VOD for fjerde  kvartal 2019, SF Anytime for tredje kvartal 2019 og Blockbuster for hele 2019.

Totalt for onlineområdet avregner TONO mer enn 34 millioner, hvorav ca 15,6 millioner kroner går til TONOs medlemmer. Det er viktig å være klar over at disse midlene stammer fra konsum i onlinetjenester i primært det nordiske markedet. Streaminginntekter for store deler av verden avregnes som del av utenlandsinntektene.

I tillegg avregner TONO urfremføringer og musikk i butikk-tjenestene Play Network, Mind Moving Music og Royal Streaming, for 2019. I tillegg gjøres det også rutinemessige etteravregninger for tidligere perioder (maks 3 år tilbake) på kringkastingsområdet, konsertområdet, kino m.m. samt at det gjøres korrigeringer. 

TONO avregner også for bruk av TONOs repertoar i utlandet, noe som denne gangen utgjør circa 24,5 millioner totalt sett. 

Ledige stillinger – kulturjobb