Annonse
Driftselskapet til artisten Kygo - Kygo AS - omsatte for nesten 244 millioner kroner i 2018. Foto: Erik Simander / NTB scanpix

Står Kygo for halvparten av norsk musikkeksport?

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Norsk musikkeksport stod for 7 prosent av musikkbransjens samlede inntekter i 2018, opp beskjedne 2,9 prosent fra året før. Det viser i alle fall den årlige rapporten «Kunst i tall» som utarbeides av Rambøll Management Consulting på vegne av Kulturrådet.

Men: Rapporten inkluderer ikke alle eksportinntekter fra utlandet. Individuelle avtaler mellom utenlandske selskaper og norske artister er ikke tatt med. Det er heller ikke inntekter til norske aktører med selskaper registrert utenfor Norge.

– Det er synd, mener direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway.

Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway. (Foto: Music Norway)

Hun etterlyser at rapporten tar for seg flere strømmeinntekter – som inntekter direkte til norske rettighetshavere fra selskaper i utlandet, merchandiseinntekter og finansinntekter som skapes av eksportvirksomhet.

– Når skattelistene viser at Kygo alene tjente omtrent det samme som hele inntektsgrunnlaget i rapporten sammenlagt, så tenker jo vi at det ikke gir et helt korrekt bilde, sier Finnskog til Kulturplot.

Rapporten fra Kulturrådet viser at summen av inntekter fra konsertvirksomhet i utlandet lå på 357 millioner kroner i 2018. Men gjennom konsernselskapet sitt Kygo AS, omsatte artisten Kygo – Kyrre Gørvell-Dahll – for snaue 244 millioner 2018. 181 millioner av disse kom fra konserter. Men store deler av inntektene fra Kygos konsertvirksomhet faller vekk i Kulturrådets utregning. Det er fordi de inntektsføres som driftsinntekter i hans britisk-registrerte datterselskap.

Flerfoldige millioner mangler

Music Norway mener derfor «flerfoldige millioner» i eksportinntekter bortfaller i Kulturrådet-rapporten. Samfunnskontakt Edvard Olai Brekke Værland i Music Norway følger norske musikeres inntekter.

– Inntektene fra slike datterselskaper fanges ikke opp som eksportinntekter fra konsertvirksomhet fordi bare driftsinntekter i morselskapet er med i beregningen av honorarinntekter i modellen til Rambøll, forklarer Værland.

Han påpeker at Music Norway har sett samme tendens med flere andre store, norske artister. Inntektene til artisten Sigrids konsernselskap – Sala Music AS – mer enn doblet seg fra 2017 til 2018. Driftsinntektene i 2018 var på over 16 millioner kroner, mens de året før landet på litt over 7 millioner.

Samfunnskontakt Edvard Olai Brekke Værland i Music Norway. (Foto: Music Norway)

– Dette er svært positive resultater vi hadde forventet at skulle slå ut tydelig i rapporten. Istedenfor så vi bare en marginal endring i tallene, sier Værland.

Music Norways egen statistikk basert på reisetilskuddsordninger for konsertvirksomhet i utlandet viste også at tilskuddsmottakerne hadde en vekst i honorarinntektene på 11 prosent fra 2017 til 2018, opplyser Værland.

– Dette er et klart misforhold, sier han.

Ubrukelig rapport

Music Norways Kathrine Synnes Finnskog er bekymret for at et misvisende tallgrunnlag byr på utfordringer når norsk musikkbransje skal inn i fremtidige politikkforhandlinger.

– Denne rapporten er premissleverandør for tilstanden i musikkeksportsektoren og har innflytelse på andre rapporter, samt for politikkutforming og tiltak for feltet, sier Finnskog.

– Problemet ligger i at vi ikke kan bruke rapporten til hverken politikk- eller strategiutvikling. Det er jo kjempesynd når vi som jobber i norsk musikkindustri står på barrikadene og kjemper for utvikling i den kreative næringen. Når det brukes en metode som viser et mangelfullt bilde, føles det urettferdig på et vis.

Kulturplot har tidligere skrevet om rapporten «Kunst i tall». Den viser at musikkindustrien haler innpå litteraturen. Det er konsertinntektene som vokser raskest, de utgjorde 5 milliarder kroner i 2018 – i inn- og utland. 

Kulturbransjen samlede inntekter var ifølge rapporten 14,2 milliarder kroner i 2018.

 

Annonse
Annonse
Annonse