Annonse
Foto: David Beale / Unsplash

– Øvde i mindre lokaler enn anbefalt

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

I en kommentar har Norsk musikkråd og Norges Korforbund følgende informasjon om koronasmitte blant kormedlemmer i Bergen:

 Lystgården vokal siteres på at de har fulgt smittevernrådene for musikkøvelser, noe som er misvisende. De har blant annet øvd i betraktelig mindre lokaler enn anbefalt i vår veileder, sier Åsmund Mæhle, generalsekretær i Norges korforbund.

Norges Korforbund berømmer Lystgården vokal for arbeidet de har gjort med smittesporing etter øvelsen og det gode samarbeidet de har hatt med kommunen. Dette er en svært vanskelig situasjon for koret og vi håper kormedlemmene blir friske så fort som mulig.

Også i noen studentkor har sangere fått påvist smitte, uten at det pekes på korøvelsen og sangaktiviteten som åsted eller årsak til dette. 

 Vi er bekymret for at det er så mye skam knyttet til sykdommen, det er ekstremt viktig at man er åpne selv ved små brudd på smittevernreglene, da det potensielt kan gi store samfunnsmessige konsekvenser, sier styreleder i Norsk musikkråd, Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

Helsedirektoratet har godkjent at musikkøvelser kan gjennomføres hvis Norsk musikkråds veileder følges. Veilederen er godkjent av nasjonale helsemyndigheter og flere forskningsprosjekter underbygger at avstandskravene i veilederen gir forsvarlige øvelser. Avstandskravet i veilederen er 2 meter i front, og 1,5 meter til siden.

Annonse
Annonse
Annonse