Annonse
Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix
Riksscenen

– Noen kastes til ulvene

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Ifølge Roggen står kulturlivet i en gjennomgripende krise. Pandemien lammet kultursektoren fra første øyeblikk, og konsekvensene vil vare langt inn i fremtiden. Hun mener at regjeringens tiltak for kulturbransjen ikke har vært målrettede nok.

– Tiltakspakkene har så langt truffet nærmest vilkårlig og bærer preg av en manglende forståelse av hvordan det kulturelle økosystemet henger sammen. Arrangører, skapende kunstnere, opphavspersoner, lydfirmaer og en rekke næringer er gjensidig avhengige av hverandre og av den verdiskapingen som blir umulig i tiden som kommer. Slik det er nå, kastes noen til ulvene. Samtidig tas det nærmest for gitt at kulturtilbudet fremdeles vil være der når krisa er over. Så enkelt er det ikke. Det var derfor store forventninger knyttet til revidert nasjonalbudsjett. Dessverre er ikke disse innfridd, sier hun.

– Godt rigget

For statlig finansierte kulturinstitusjoner er situasjonen mindre prekær, men fortsatt krevende. Riksscenens salgsinntekter er sterkt reduserte, men de beholder tildelt statstilskudd i år.

Daglig leder for Riksscenen, Ane Carmen Roggen, mener regjeringens tiltakspakker ikke har vært gode nok for kulturlivet. Foto: Andreas Ulvo

– Riksscenen er godt rigget for å snu oss rundt, vi har begrensede faste utgifter og stor fleksibilitet. Vår tilnærming er å produsere så mye vi kan og holde hjulene i gang. Jeg ser at arrangører, institusjoner og festivaler legger seg på ganske ulik praksis hva angår avlysning, kompensasjoner, permitteringer med mer. Dette skyldes delvis utydelige signaler fra myndighetene, noe som er uheldig. Jeg mener det er mulig å ivareta armlenges avstand samtidig som at bransjen betrygges gjennom en tydelig og helhetlig politikk, utdyper hun.

 

Annonse
Annonse
Annonse