Annonse
Til tross for vekst-suksess utenlands for flere norske artister, er det ikke alle pengene som kommer tilbake til Norge. Her opptrer artisten Sigrid under fredpriskonserten i 2017. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Norsk musikkeksport

Måler bare inntekter som tilfaller Norge

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Kulturplot har skrevet om Music Norway som retter kritikk mot metoden som brukes for å regne inntektene fra norsk musikkeksport.

Ifølge den årlige Kulturrådet-rapporten «Kunst i tall» stod norsk musikkeksport for 7 prosent av musikkbransjens samlede inntekter i 2018, opp beskjedne 2,9 prosent fra året før.

Rapporten utelukker nemlig viktige inntektsstrømmer, ifølge Music Norway. Individuelle avtaler mellom utenlandske selskaper og norske artister er ikke tatt med. Det er heller ikke inntekter til norske aktører med selskaper registrert utenfor Norge.

Er i løpende dialog med bransjen

Konsulent Jon Martin Sjøvold i Rambøll Management Consulting har vært prosjektleder for Kulturrådet-rapporten «Kunst i tall», og forsvarer metoden som er brukt for å regne ut verdien av norsk musikkeksport.

– Vi har kommet frem til en enighet om noen avgrensninger. Bak det ligger både faglige argumenter, men også praktiske årsaker som tilgang på tall og datagrunnlag, sier Sjøvold.

Jon Martin Sjøvold har vært prosjektleder for Kulturrådet-rapporten Kunst i tall. (Foto: Rambøll Management Consulting)

Han påpeker at modellen er under stadig utvikling, og har blitt justert etter tilgjengelige data og innspill fra referansegruppene som består av forskere og representanter fra bransjen - blant dem Music Norway.

– Hvorfor har dere valgt å utelate inntektsstrømmer som for eksempel inntekter fra utenlandske datterselskaper eller salg av merchandise?

– Inntekter til utenlandske selskaper er ikke inntekter som registreres i Norge. Vi måler kun de inntektene som kommer tilbake til Norge. Jeg vet at salg av merchandise kan være en viktig inntekt for mange kunstnere, men i denne rapporten ønsker vi å måle verdien av kunsten - i dette tilfellet musikken - i seg selv, sier Sjøvold.

Kygo med verdier i Storbritnnia

Selv om omsetningen til Kygos konsernselskap var på 243 millioner kroner i 2018, viser regnskapstallene til Kygo AS - som er et norskregistrert selskap og en del av konsernet - en omsetning på 45 millioner kroner.

– Brorparten av Kygos inntekter ligger i det britisk-registrerte selskapet og telles ikke i vår statistikk, understreker Sjøvold.

– Vi er hele tiden i dialog med aktørene i bransjen og er opptatt av å høre hva slags tall og perspektiver bransjen har behov for. Vi tilpasser og justerer modellen vi bruker fortløpende. Vi skal også gjøre dette neste år, og da vil vi videreføre den dialogen. Så må vi bare passe på at vi kan gjøre det sammenlignbart over tid og passe på at vi kan sammenligne det med alle kunstfeltene, sier Sjøvold.

Annonse
Annonse
Annonse