En rekke artister, som Helene Bøksle (bildet), , Adam Douglas, Atle Pettersen, Ole Edvard Antonsen og Trine Rein har skrevet under.
Gitte Johannessen / NTB

Julekonsertarrangører med åpent brev til Abid Raja – vil ha svar om både kirkebenker og treg støtte

Publisert: 16. november 2020 kl 09.04
Oppdatert: 16. november 2020 kl 09.04

Et tyvetalls arrangører av turneer og konserter i juletiden går nå sammen om et åpent brev til kulturminister Abid Raja – og etterlyser svar på spørsmål som haster.

– Du fortalte for noen uker siden at stimuleringsordningen ville berge julekonsertene i år, til glede for publikum over hele landet. Dette ga oss mot, og vi har nå i god tro solgt billetter til konserter i kirker og andre arenaer i hele landet der de kunne stille med 200 faste plasser og der smittevernhensyn ble ansvarlig ivaretatt, innledes brevet.

Arrangørene skriver at de visste at maksgrensen på 200 publikummere ville påføre tap, men at stimuleringsordningen skulle «redusere det til et nivå vi kunne leve med».

– Så kom beskjeden om at faste plasser ikke var nok, det måtte være fastmonterte seter. Og til vår store forundring ble ikke kirkebenker regnet til den kategorien. Dermed kan kun 50 personer komme på julekonserter i kirkene. Ettersom kirker er en hovedarena for disse konsertene, slår dette beina under økonomien for turneene, med mindre ytterligere midler kommer på bordet, skriver de 23 arrangørene – som i en normal førjulstid omsetter for 200 millioner kroner og underholder en halv million publikummere.

I brevet fremholder de at kravet om fastmonterte seter bør erstattes av et krav om «fast seteplassering». Men for mange er det for sent: De har avlyst turneene på grunn av den rådende usikkerheten – mens andre fremdeles teller på knappene.

Konsertarrangørene etterlyser derfor svar på en rekke spørsmål knyttet til stimuleringsordningen. Ikke minst gjelder det saksbehandlingstiden til Kulturrådet, som håndterer søknadene.

Det er sendt inn 868 søknader på stimuleringsordningen, som gjelder ut året. Ifølge brevet har 116 søkere fått innvilget støtte, 30 har fått avslag – og hele 721, eller 83 prosent, har ikke fått svar.

Saken fortsetter under annonsen

– Det behandles nå 40 søknader i uken, og i denne farten vil ikke alle fått svar før i 2021. Det er umulig å sette i gang med dyre turneer uten en grad av sikkerhet for støtte, og vi kan ikke vente mange dager til før vi må ta en beslutning, skriver de 23 arrangørene – som også lurer på hva som skjer med spranget fra 200 og ned til 50 for dem som allerede har fått støtte.

– Hvordan kompenseres det? Vil stimuleringsordningen få økte rammer? Vi som ikke har fått svar får høre at vi må trekke søknadene våre og levere nye. Men kan vi trygt gjøre det uten å havn bakerst i en kø som er for lang til at Kulturrådet klarer å håndtere den? En kø som samlet søker om midler som allerede i utgangspunktet er for små til at alle seriøse aktører får? er blant spørsmålene de ønsker raskt svar på fra kulturminister Raja.

Ledige stillinger – kulturjobb