Annonse
Verdens naturfond (WWF) mener musikkbransjen må samle seg og stille konkrete krav til klimatiltak. Her: Jarle Bernhoft spiller konsert under nattevandringen for FNs bærekraftsmål i regi av Norad i 2018. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix
WWF

– Musikkbransjen må stille krav til klimakutt

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Det melder musikknettstedet ballade.no som tidligere har omtalt klimaguiden fra Music Norway.

– Dette er et oppslagsverk og en liste med tips og råd, mer enn et forsøk på å sette konkrete krav til arrangørfeltet, sier rådgiver Herman Ekle Lund i WWF til nettstedet.

Må samle seg og stille krav

Han trekker frem at turnéguidens svakheter ligger i at det er liten sannsynlighet i at artister vil få særlig gjennomslag ved å enkeltvis sette krav til oppdragsgiverne sine.

– Med tanke på tempoet klimakampen går i så har vi dessverre liten tro på at et slikt grønt skifte vil skje frivillig uten at alle stiller seg bak et felles krav, sier Lund som mener bransjen må samle seg for å få reell gjennomslagskraft.

Han foreslår to konkrete tiltak som kunne vært effektive:

 • Kulturdepartementet kan iverksette gjennomgang av de ulike statlige arrangørstøtteordningene – med intensjon å vurdere om miljøkrav slik vi finner i turnéguiden bør inn som en del av kriteriene for å kvalifisere til offentlig arrangørstøtte.

 • Se på muligheter for stimuli eller premiering til de som viser stor evne og vilje til å gå foran og etterkomme miljøkrav i tråd med de vi ser i guiden

Music Norway: Vil ikke stille krav

Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway sier til ballade.no at guiden først og fremst er ment som inspirasjon.

Reisestøtte er Music Norways mest populære støtteordning.

Music Norway ønsker ikke å be artister om å ikke fly, og planlegger heller ikke å knytte tilskuddene sine til klimainsentiver, påpeker Finnskog. Det er opp til brukerne å stille krav, sier hun videre.

Her er de 11 tipsene fra Music Norway:

 • Snakk med management om miljøkrav før konsertene bookes

 • Prioriter reiseruter som gir lavest mulig klimaavtrykk

 • Miljøvennlig planlegging gjennom å være bevisst på mat, engangsutstyr, frakt osv.

 • Legg inn miljøtiltak i teknisk rider

 • Legg inn miljøtiltak i hospitality/catering rider

 • Vær bevisst rundt utslipp rundt produksjon av merchandise og andre innkjøp

 • Prioriter digital markedsføring fremfor flyers og plakater

 • Publikum – etterspør kollektivtrafikk og sykkelparkering

 • Fortell om miljøtiltakene til andre aktører, personer i bransjen og til publikum

 • Vær bevisst på hva som brukes av scenedekorasjon og annet utstyr

 • Evaluer miljøtiltakene og lag klimaregnskap

Kilde: Music Norway - les hele rapporten her.

 

Annonse
Annonse
Annonse