Nasjonalmuseet i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

Offentlige museer skal ikke bidra til å styrke det private markedet – det blåser Nasjonalmuseet i, mener flere eksperter

Publisert: 13. juni 2022 kl 10.32
Oppdatert: 13. juni 2022 kl 11.36

­I juni 2019 inngikk Nasjonalmuseet en samarbeidsavtale om kunst med Fredriksen-familien, som har fått mye oppmerksomhet og mottatt kraftig kritikk fra flere hold.

Norges museumsforbund og Norsk ICOM mente blant annet at Fredriksen-søstrene hadde kjøpt seg en tilgang til et offentlig museum i et omfang som «mangler sidestykke i norsk kunsthistorie», ifølge Aftenposten.

I forrige uke ble det også kjent at 100 kunstnere har signert opprop som krever gransking av Nasjonalmuseet på grunn av denne avtalen.

Avtalen går ut på at 700 kvadratmeter av det påkostede signalbygget er reservert for Fredriksen-familiens egen kunstsamling – en samling museet skal bidra til å bygge opp.

Varigheten er på ti år, og verdien er på flere hundre millioner kroner.

Mulig regelbrudd

I avtalen Fredriksen Family Art Company inngikk med Nasjonalmuseet i 2017, heter det at museet skal «bidra med sin kunstkompetanse- og ekspertise» i valget av verk til samlingen. Fredriksen-familien skal også få all mulig hjelp til å tilegne verkene «på fordelaktige vilkår».

Saken fortsetter under annonsen

Offentlige museer skal ikke bidra til å styrke det private markedet, ifølge internasjonale kjøreregler. Flere eksperter mener at Nasjonalmuseet bryter reglene, ifølge Klassekampen.

– Jeg lurer på hvilken rolle Nasjonalmuseet har spilt i innkjøpsbeslutningene. Fra utsida kan det se ut som om museet kan ha fungert som rådgiver for en privat samling, sier professor i kuratorpraksis Anne Szefer-Karlsen ved Universitetet i Bergen.

Som medlem av den internasjonale museumsorganisasjonen Icom, er Nasjonalmuseet pliktet til å følge Icoms etiske regelverk. Det sier at man ikke skal benytte offentlige kunstinstitusjoner til å berike private samlinger, forteller Szefer-Karlsen.

Nasjonalmuseet hevder at de i praksis ikke bidrar med ekspertise til Fredriksen-samlingens kunstkjøp. De avviser kritikken og sier til Klassekampen at de museet ikke bidrar med fagekspertise når det kommer til hvilke verker Fredriksen Family Art Company (FFAC) skal kjøpe inn. FFAC har ifølge dem hyret inn egne rådgivere til å bistå dem i dette arbeidet.

Ledige stillinger – kulturjobb