Fra magasinet på Norsk Folkemuseum.
Marta Anna Løvberg

Videreføring av Cristin-nettverk for museene

Redaksjonen
Publisert: 12. november 2021 kl 08.53
Oppdatert: 12. november 2021 kl 08.53

Stiftelsen Norsk Folkemuseum (SNF) har på oppdrag fra Kulturrådet ledet et pilotnettverk for å bidra til en god implementering av forskningsinformasjonssystemet Cristin i museene. Nå fortsetter prosjektet, med over 30 museer med i nettverket. Det skriver Kulturrådet.

CRISTIN (Current Research Information System in Norway) er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem som samler og tilgjengeliggjør informasjon om norsk forskning og publisering og formidling av forskningsresultater. Tidligere var det kun universitetsmuseene og Nasjonalmuseet som benyttet systemet. Kulturrådet har i flere år jobbet for å få med øvrige museer, for å styrke forskningsarbeidet i museumssektoren.

Oppdraget SNF fikk i januar 2021 gikk ut på å etablere nettverket i rollen som nasjonal superbruker, gi museer og brukere tilgang på Cristin og tenke videre omkring hensiktsmessig organisering av Cristin-arbeidet i museene. Etableringen av nettverket skulle ta utgangspunkt i anbefalinger utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kulturrådet i 2020.

Pilotprosjektet, som startet i januar i år, er nå over. Over 30 museer har kommet i gang med registreringer av brukere og resultater, og flere museer står på trappene.

SNF har oppsummert erfaringer og anbefalinger for videreføring av nettverket i en rapport som kan leses her. Blant hovedanbefalinger i rapporten er at nettverket bør videreføres, i første omgang i ett år til, og at det bør foretas en ny vurdering av nettverkets videre liv etter det.

– Kulturrådet tror at Cristin-nettverket kan bidra til profesjonalisering av museenes arbeid med forskning og forskningsadministrasjon, også utover selve registreringsarbeidet. Derfor støtter vi SNF sin anbefaling om forlengelse av nettverket, og har nå forlenget avtalen med museet, forteller seksjonsleder for kulturarv og museum i Kulturrådet, Ole Jakob Furset.

Pilotperioden handlet i stor grad om å etablere nettverket. I det videre arbeidet skal SNF bidra til:

Saken fortsetter under annonsen
  • at alle museer som ønsker det får tilgang til Cristin (også museer som ikke responderte på Kulturrådets kartlegging i 2020)
  • at den foreslåtte ansvarsdelingen mellom de ulike nivåene i paraplyen fungerer i praksis
  • å bidra til å utvikle nettverket som et forum for erfaringsdeling og dialog, som grunnlag for å oppnå felles forståelse og praksis
  • å tenke videre omkring hensiktsmessig organisering, som hvordan museer uten superbrukerressurs skal ivaretas, eller hvordan kvalitetssikringsarbeidet kan organiseres og videreutvikles 
  • å holde seg oppdatert på status for utvikling av NVA/CRIS, og i dialog med UNIT og Kulturrådet vurdere veien videre for paraplyen og nettverket 
  • å dokumentere nye erfaringer fortløpende

Tirsdag 16. november kl 12:00 arrangerer Kulturrådet webinaret Cristin i museene – status og veien videre.