Hva skal skje med det gamle Munchmuseet på Tøyen i Oslo?
Audun Braastad / NTB

Utelukker ikke salg av det gamle Munchmuseet

Inga Vinje Engvik
Publisert: 28. mai 2021 kl 09.19
Oppdatert: 28. mai 2021 kl 09.19

Etter at det ble klart at tomta til det gamle Munchmuseet ikke var aktuell for NRK, som heller valgte å bygge på Ensjø, spekuleres det nå i hva det gamle museet fra 1963 skal brukes til.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap) utelukker ikke et salg av bygget. Før et eventuelt salg vil byrådet derimot gjøre en grundig vurdering om Oslo kommune har bruk for bygget, eller kan fylle det med innhold. Da vil utredningen legge vekt på bruk som både er bra for Tøyen og som retter seg mot barn og unge, sier byråden. Er det derimot ikke mulig å få til kommunal bruk er det mulig å tenke seg en tilsvarende salgsprosess for Munchmuseet som for gamle Deichman, fortsetter hun.

Mens byråd Evensen åpner for salg, vil kulturbyråd, Omar Samy Gamal bruke bygget til kulturformål.

– Vi ønsker å fylle bygget med utadrettet kulturvirksomhet for barn og unge, og derfor settes det nå i gang med en utredning for å se på hvordan man kan få til det, sier Gamal til Dagsavisen.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune (EBY), står bak utredningen av hva bygget på Tøyen skal brukes til i framtida. Om det skal selges, eller om kommune selv skal eie og drifte det. Utredningen skal være klar i juni neste år.