Museene som har romslige uteområder har benyttet seg av disse og dermed økt sommerbesøkene. Avbildet: Stiklestad Folkemuseum.
Gorm Kallestad / NTB
Kulturrådets museumsvurderinger

Nedgang i besøk, men fortsatt aktivitet

Redaksjonen
Publisert: 11. juni 2021 kl 09.09
Oppdatert: 11. juni 2021 kl 09.10

Kulturrådets museumsvurderinger for 2020 viser at aktiviteten i museene har fortsatt, selv om pandemien har minsket antallet besøkende. Det skriver de på sin hjemmeside.

Nye formidlingsmetoder og bruk av utearealer er noe av det som preger museenes arbeid i året som gikk.

Hvert år vurderer Kulturrådet museenes arbeid på bakgrunn av statistikk, museenes egen rapportering og budsjettsøknader. Museene som blir vurdert mottar alle driftstilskudd fra Kulturdepartementet, i alt 69 museer er med i 2020-rapporten.

Museene blir vurdert på formidlingsaktivitet, samlingsforvaltning og forskningsaktivitet. I rapporten presenteres hvert museum med en tekstomtale og et faktaark med nøkkelopplysninger. Museumsvurderingene gir et detaljert innblikk i de enkelte museenes drift og samlinger, samt en vurdering av hvordan de jobber, sett fra Kulturrådet.

Vurderingene for 2020 viser en sektor som har opplevd drastisk nedgang i besøk, men også at museene har vist stor grad av omstillingsevne.

– Det har vært mye aktivitet i museene i 2020, til tross for pandemien, sier seksjonssjef for kulturarv og museum, Ole Jakob Furset. Vi har inntrykk av at mange har tatt utfordringene pandemien medførte og prøvd ut nye måter å formidle på, særskilt digitalt. I noen områder og regioner har aktiviteten faktisk økt, et godt eksempel er museene i Møre og Romsdal, hvor formidlingsaktiviteten har gått opp under koronapandemien.

Kulturrådet skriver at selv om museene har opplevd en total nedgang i besøk på 50 %, så ser de at museene som har romslige uteområder har benyttet seg av disse og dermed økt sommerbesøkene. Dette tror kulturrådet er et resultat av mange innenlandsturister.

Saken fortsetter under annonsen