Annonse
I dag starter rettsaken mellom oppsagte Jérémie McGowan og Nordnorsk kunstmuseum i Nord-Troms Tingrett. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

I dag starter rettssaken mellom oppsagte Jérémie McGowan og Nordnorsk kunstmuseum

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

27. mars sparket Nordnorsk kunstmuseum daværende direktør Jérémie McGowan – uten begrunnelse.

– Vi har krevd erstatning for både økonomiske og ikke-økonomiske tap: for tap av arbeid og belastning av omdømme, sier Trond Skogly, McGowans advokat, til Klassekampen.

LES KULTURPLOTS INTERVJU MED MCGOWAN

De mener oppsigelsen bygger på et uriktig faktisk grunnlag, er vilkårlig og at den har vært «uforståelig hastverkspreget».

I et brev til blant annet Klassekampen ca. en uke etter oppsigelsen, begrunnet styreleder Grete Ellingsen oppsigelsen med at McGowan ikke hadde levert på gjentatte bestillinger fra styret og at det hadde vært «gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter, i en organisasjon som mottar et betydelig offentlig tilskudd».

I arbeidskontrakten mellom museet og McGowan sto det at arbeidstaker frasa seg stillingsvernet, og at museet dermed kunne avslutte kontrakten «når de måtte ønske det og uten å begrunne hvorfor direktøren må gå.»

– Det sentrale argumentet er at arbeidsavtalen ga museet rett til å avslutte arbeidsforholdet. Etter vårt syn er det uten betydning om direktøren gjorde en god eller dårlig jobb, sier advokat Oddmund Enoksen, som representerer museet.

McGowans advokat Trond Skogly mener det er feil. Han hevder det gjelder en grunnleggende begrensning i arbeidsgivers styringsrett. Det er regler som skal begrense arbeidsgivers makt overfor den ansatte.

Han og McGowan får full støtte fra arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege. Han har sett på begge partenes sluttinnlegg, og konkluderer med at museets advokat tar «grunnleggende feil» og at Nordnorsk kunstmuseum rettslig sett på ville veier.

Han mener museet bør kaste kortene og betale McGowan lønn fram til utløpet av kontrakten 31. desember 2021, med tillegg av feriepenger, samt erstatning for utidig oppsigelse og hans sakskostnader.

Annonse
Annonse
Annonse