Nordisk museumsnettverk for papirkunst. F.v. Mikael Tiderman og Pernilla Hjelt (SE), Anne-Cæcilie Fibiger (DK), Helene Brekke og Susanne Grina Lange (NO).
Målfrid Vangen / NIA
Nordisk museumsnettverk for papirkunst

– Endelig er det nordiske samarbeidet i gang

Redaksjonen
Publisert: 19. oktober 2021 kl 10.36
Oppdatert: 19. oktober 2021 kl 10.36

Representanter fra museene i Norge, Sverige og Danmark var samlet på Telemarksgalleriet på Notodden for å legge en plan for arbeidet i nettverket de neste fem årene.  Nettverket ble etablert på Museum for papirkunst i Blokhus, Danmark i 2020 – rett før pandemien stengte alt ned.

Nå gjenoppstår samarbeidet om papirkunst på tvers av landegrensene. Deltagerne er Museum for papirkunst (DK), Frövifors Pappersbruksmuseum (SE) og Telemarksgalleriet / NIA (NO).  

Målet med nettverket er å være et faglig nettverk som fremmer dialog og samarbeid på tvers av landegrensene.

Nettverket skal arbeide aktivt med å løfte frem og formidle papirkunst som kunstform og støtte samtidskunstnere som arbeider med papir som sitt medium.

Nettverksmøte 2021. Foto Pernilla Hjelt.

I anledning av Marit Rolands store papirkunstutstilling Paper Drawing #33, møttes nettverket denne gangen på Telemarksgalleriet på Notodden.

På møtet ble det vedtatt å gå i gang med et større samarbeidsprosjekt rundt utstilling og formidling av papirkunst. Nettverket skal sammen utvikle en stor vandreutstilling med papirkunstenere som bor og arbeider i Norden. Til utstillingen skal det følge et spesielt formidlingsopplegg for barn og barnefamilier.

Saken fortsetter under annonsen

Nettverket skal møtes én gang i året.

Målet for 2022 er å innlemme et museum fra Finland i nettverket. Neste gang museumsnettverket møtes blir i Sverige på Frövifors Pappersbruksmuseum.

Møtet ble støttet av Nordisk kulturfonds oppstartsmidler.