Annonse
Generalsekretær i Norsk museumsforbund, Liv Ramskjær. Foto: Thomas Johannessen
Norsk Museumsforbund

Slik kan museene overleve krisen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Norske museer sliter, og tidligere i uken signaliserte Kode i Bergen at de var på vei mot konkurs. Det har trigget regjeringen, som først ikke ville gi støtte til museer som var mer enn 60 prosent statlig finansiert.

Nå har statsminister Erna Solberg kommet på andre tanker. Kommende uke vil en krisepakke bli presentert, avslørte hun til Bergens Tidende. Den nye krisepakken vil gjelde nettopp museene som ikke kvalifiserte for støtte i den første krisepakken for kulturlivet – de som ligger over 60 prosent offentlig finansiering.

Kritikken mot regjeringen har vært hard, blant annet representert ved Kulturforbundet Delta, som i et innlegg i KulturPlot påpekte at dette er kulturfinansieringens svake punkt.

– Kulturinstitusjonene som har jobbet veldig hardt, og har klart å oppnå krav om økt egeninntekt fra kulturdepartementet, er dem som reelt sett blir rammet hardest under koronapandemien, skrev Benedicte Bjerke tidligere i uken. Bjerke er forbundsleder i Kulturforbundet i Delta.

Tydelige forventninger

Leder av Norsk museumsforbund, Liv Ramskjær, forteller til KulturPlot at hun forventer at det kommer noe i den krisepakken som kan hjelpe flere museer som har hatt, og vil få store bortfall av inntekter fra billettsalg, utleie, kafe og butikk på grunn av koronastengingen.

– Dagens ordning treffer få av museene, selv om den er veldig viktig for de få den treffer. Museene er svært forskjellige, og det er derfor behov for flere typer tiltak som kan bidra til at de klarer seg gjennom krisen, sier hun.

Kode i Bergen signaliserte tidligere i uken at de var på vei mot konkurs. Foto: Marit Hommedal.

I sitt møte med politisk ledelse i Kulturdepartementet 4. mai kom hun med følgende forventninger:

Det er behov nå for at det gjøres tilpasninger i tiltak, slik at de etablerte ordningene treffer museene og kan hjelpe dem til å holde hjulene i gang og bidra til å gi publikum opplevelser og glede. Det betyr at:

  • Museene må få kompensasjon for tap av billettinntekter og andre typer egeninntekter som faller falt bort på grunn av pålagte koronatiltak

  • Museene må få en digital tiltakspakke som sikrer videre innovasjon og utvikling av digital samlingsforvaltning, formidling og tilgjengeliggjøring for alle grupper publikum

  • Museene med omfattende løpende kostnader må omfattes av kontantstøtteordningen. Ordningen må også omfatte kostnader ved avbestilte og utsatte utstillinger, bygg med mer

Digital tiltakspakke

Museumsforbundets forventninger til revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 har handlet om en digital tiltakspakke med søkbare midler, som sikrer videre innovasjon og utvikling av digital samlingsforvaltning, formidling og tilgjengeliggjøring for alle grupper publikum for hele museumssektoren.

– Her trengs både midler til infrastruktur, på linje med det Nasjonalbiblioteket og Arkivverket har fått, og arbeid med massedigitalisering og tilgjengeliggjøring av materiale som skal skannes av Nasjonalbiblioteket. Det er også behov for søkbare prosjektmidler til nyutvikling i regi av Kulturrådet som museene kan søke på, sier Ramskjær. 

Kulturdepartementet og Kulturrådet sitter med gode oversikter over status i museene etter en kartlegging i museene i 2019

Hun peker også på at bygningsvernet i museene har store behov. Innsats på dette området vil kunne øke vedlikeholdsnivået og sikre kulturarven for fremtiden, samtidig som det kan bidra til å få fart i andre sektorer i samfunnet som nå har redusert aktivitet.

– Kulturdepartementet og Kulturrådet sitter med gode oversikter over status i museene etter en kartlegging i museene i 2019. Denne bør kunne danne et godt grunnlag for å finne gode tiltak. Det er behov for midler til egne ansatte, oppdrag for andre bedrifter, drifts- og sikringsmidler. Noen prosjekter vil egne seg som sysselsettingstiltak, poengterer hun.  

Det er også behov for søkbare midler til museumsbygg- og anlegg (inkludert teknisk-industrielle kulturminner og museumsbaner), som vil bidra til sysselsetting i museene og for lokale næringer.

– Midler til omsøkte eller planlagte nybygg av magasin- og utstillingsbygg samt andre større prosjekter på utstillinger, vil ha virkninger internt i sektoren og ikke minst gi ringvirkninger til andre næringer. I tillegg vil KUD-museenes budsjettsøknader ha lister med omsøkte tiltak som kan brukes som utgangspunkt for tiltak i revidert budsjett 2020, men kanskje først og fremst budsjett 2021, forklarer Ramskjær.

Midler til bygningsvern, bygg og anlegg og lignende vil i tillegg til å hjelpe museene bidra til å få fart i andre næringer rundt museene, mener hun. Koronasituasjonen har ført til at oppdrag knyttet til bygg, vedlikehold og antikvarisk bevaring er kansellert, satt på vent eller utføres av museets egne ansatte – for å unngå permitteringer.

– Museene er nå i ferd med å åpne igjen, men for mange vil dette være et spørsmål om å finne en balanse mellom utgifter og inntekter for å unngå omfattende tap etter gjenåpning. Flere museer har utenlandske turister som kjernepublikum, og må rette seg mot nye publikumsgrupper. Det er nye kreative samarbeid blant museene for å få til dette nå, sier Liv Ramskjær.

Annonse
Annonse
Annonse