Annonse
Forskning eller formidling? Direktør Arne Julsrud Berg sier det lille museet ikke kan bli ilagt samme krav som for eksempel Nasjonalmuseet, som har 200 ansatte, når det gjelder å etablere et eget forskningsmiljø.   Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Museer sliter med å oppfylle krav til forskning

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I tillegg til formidling, stilles det klare krav til at museer skal drive vitenskapelig praksis. Ekspertene strides om det er en god idé å vektlegge begge oppgavene samtidig, skriver Klassekampen.

I budsjettforslaget for 2021 står det at «forskning og kunnskapsutvikling» er sentrale oppgaver ved norske museer, og det legges opp til at museene selv må utvikle et faglig grunnlag gjennom egen forskning.

Så mye som 81 prosent av museene oppgir at de ikke har tilfredsstillende tilgang til ressurser knyttet til forskning, framkommer av Kulturrådets museumsundersøkelse fra 2018.

– Jeg er opptatt av at det skal forskes på våre samlinger, men vi kan ikke etablere et eget forskningsmiljø her på museet med 16 ansatte, sier Arne Julsrud Berg, direktør ved Mjøsmuseet, til Klassekampen.

Han mener museet ikke kan bli ilagt samme krav som for eksempel Nasjonalmuseet, med sine 200 ansatte.

Forsker Ole Marius Hylland ved Telemarksforsking er en av forfatterne bak rapporten «Museum og samfunn» og sier til avisa at det «ikke er gitt» at alle museer skal være forskningsinstitusjoner. Etter museumsreformen har mange museer blitt slått sammen og pålagt stadig større oppgaver, påpeker han.

– Gjennom denne reformen innførte man også et prinsipp om at alle museer skulle holde en høy faglig standard både på forvaltning, formidling og forskning. Jeg mener imidlertid at vi må spørre om det er rimelig at ethvert museum skal kunne ivareta alle disse rollene på en god måte, sier Hylland til avisa.

Professor Brita Brenna ved Universitetet i Oslo har ledet det regjeringsoppnevnte utvalget bak rapporten «Vilje til forskning», og mener alle museer bør forske.

– Man kan vel også tenke seg at økt forskningsaktivitet skaper både mer interessant formidling og bedre forvaltning. Selvfølgelig må institusjonene prioritere, men jeg synes ikke at man skal se forskningen som en konkurrent til de andre oppgavene, sier Brenna til Klassekampen.

Annonse
Annonse
Annonse