Annonse
Liv Ramskjær, generalsekretær i Norsk museumsforbund Foto: Thomas Johannessen

Museene forsker gjerne mer

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

En rapport fra Kulturrådet viser at nær halvparten av museene slet med å oppfylle forskningsmålene i fjor. Alle museumsinstitusjonene som mottar driftsstøtte fra Kulturdepartementet, blir også pålagt å drive egen forskningsaktivitet.

Liv Ramskjær, generalsekretær i Museumsforbundet, sier til Klassekampen at det er viktig at norske museer driver med forskning

Museumsforbundet representerer 132 museumsinstitusjoner og vil at forskning skal være en hovedoppgave for norske museer.

– Vi er nødt til å se forskningsaktiviteten som en integrert del av det arbeidet som foregår i norske museer. Det betyr at forskning hele tida må sees i sammenheng med de andre primæroppgavene.

Museumsforbundet har lagt ned mye arbeid i å legge til rette for at museene tar forskningsoppgaven på alvor. Blant annet ved å etablere Norsk museumstidsskrift, som publiserer fagfellevurderte forskningsartikler fra museumssektoren, og et forslag om eget forskningsprogram i Forskningsrådet for museene.

Ramskjær forteller Museumsforbundet arbeider for at museene skal kunne søke om forskningsmidler på lik linje med universiteter og høyskoler.

– Det er blitt vanskeligere for norske museer å søke om forskningsmidler og delta i større forskningsprosjekter. Det skyldes at man nå trenger akkreditering som forskningsinstitusjon for å kunne søke om støtte og delta i prosjekter finansiert av Forskningsrådet, og det er det bare et fåtall museer som har, sier Ramskjær og legger til:

– Dette må endre seg om vi skal få til en utvikling av forskningen innen museumssektoren.

Annonse
Annonse
Annonse