Annonse
Foto: NNKM
Det tidligere styret i Nordnorsk kunstmuseum

– McGowans ledelse var ikke tilfredsstillende

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Det ser ut til å være uenighet om hvordan den tidligere direktøren for Nordnorsk kunstmuseum har skjøttet sine saker som leder. 

Etter at Jérémie McGowan fikk sparken, konkluderte styreleder Grete Ellingsen med at McGowan falt igjennom som leder, til tross for at han er faglig sterk. Hun etterlyste en bedre balanse mellom det kunstfaglige og lederegenskapene til en person som skal besette denne stillingen i fremtiden.

LES MER OM AVSKJEDIGELSEN AV MCGOWAN HER

Samtidig var medlem av det tidligere styret, Svein Aamold, rykende uenig. Han mente at Ellingsen ikke har forstått rekkevidden av det McGowan har fått til som leder av museet.

– Sviktende

Nå snakker andre medlemmer av det tidligere styret ut på nettstedet SubjektSiden det forrige styrets vurderinger og betraktninger også har blitt et tema i debatten, anså tidligere styreleder Sissel Knutsen Hegdal det som viktig å fremlegge medlemer av det tidligere styrets syn på saken. I kronikken hevder det tidligere styret at McGowan gjentatte ganger fikk påpekninger om dårlig ledelse. Det var både sviktende saksfremlegging og manglende oppfølging av konkrete saker, ifølge Hegdal.

– Det som imidlertid ikke er så kjent fra vår periode som styre ved NNKM er at styret gjentatte ganger har gitt uttrykk for at ledelsen ved NNKM ikke har vært tilfredsstillende. Styret har påpekt mangelfulle saksfremlegg og etterlyst oppfølging av konkrete saker som har vært til behandling i styret eller som styret har bedt om å få satt på agendaen. Dette vanskeliggjorde styrets arbeid for å påse at organisasjonen drives på den måten som forventes og i tråd med styrets ambisjoner og krav, skriver Hegdal i kronikken på Subjekt.

Forlenget åremål, til tross for mangelfull ledelse

Etter grundige diskusjoner besluttet styret å ikke forlenge åremålsavtalen til direktøren, skriver Hegdal. Styret vedtok likevel å tilby McGowan en ny fast stilling ved NNKM (ikke åremål), der ansvarsområdet ble endret til å omfatte formidling og produksjon av nye utstillinger samt ansvar for forskning. Styret anerkjente at det var på dette området McGowan hadde sin styrke og kompetanse. McGowan var imidlertid ikke villig til å diskutere en ny stilling med styret.

– På styremøtet i april ble det så, etter nye inngående diskusjoner, fattet vedtak om at åremålet ble forlenget i to år. Det var i særlig grad to faktorer som var avgjørende for at styret endret sitt vedtak fra februar: De ansatte ved NNKM er museets viktigste ressurs, og det forhold at mange av de ansatte stilte seg bak sin direktør veide tungt i vurderingen. Det andre hensynet som veide tungt, var at styret var inne i sitt siste funksjonsår og at nytt styre skulle oppnevnes på slutten av året. Som nevnt er ansettelse av direktør en av de aller viktigste oppgaver for et styre, og det avtroppende styret fant det derfor ikke riktig å iverksette en rekrutteringsprosess på tampen av en periode, skriver den tidligere styrelederen på nettstedet.

Siste ord er neppe sagt i debatten om avskjedigelsen av Jérémie McGowan.

 

Annonse
Annonse
Annonse