Annonse
Fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto møter Kulturdepartementet om McGowan-saken på Nordnorsk kunstmuseum. Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune
Striden ved Nordnorsk kunstmuseum

Kulturdepartementet møter fylkesråd om McGowan-sparking

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I en sak på nettstedet Subjekt – om avskjedigelsen av Nordnorsk kunstmuseums direktør, Jérémie McGowan – ble det hevdet at museet var statlig eid. Det ble også stilt spørsmål om arbeidsmiljøloven ble brutt, i forbindelse med at McGowan fikk sparken så raskt.

LES MER OM STYRELEDERENS BEGRUNNELSE FOR SPARKINGEN AV MCGOWAN

Lene E. Westerås, som er en norsk / samisk barnebokforfatter, poet, gjendikter og sakprosaforfatter, skriver følgende om avskjedigelsen av McGowan: 

«Vi leser at det i McGowans kontrakt står at man kan sies opp på dagen. Ja, vel: Nordnorsk kunstmuseum hever seg muligens over norsk lov. Arbeidsmiljøloven sier at man ikke kan inngå avtaler som slår dårligere ut enn nevnte. Men kanskje ser styret i Nordnorsk kunstmuseum – eid av staten, seg for god til å følge dette»?

Vil møte fylkesråd om McGowan-saken

KulturPlot har kontaktet Kulturdepartementet, for å få bekreftet om de ønsker å foreta seg noe i saken. Departementet bekrefter at de har fått en henvendelse fra fylkesrådets nestleder i Troms og Finnmark, Anne Toril Eriksen Balto. Hun er fylkesråd for plan, økonomi og kultur.

– Vi har mottatt en møteforespørsel fra fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto, og kommer til å imøtekomme den. Spørsmål om formaliteter knyttet til arbeidsmiljøloven og den konkrete saken må rettes til styret, sier taleskriver ved kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet, Simon Stjern.

Stjern presiserer at Nordnorsk kunstmuseum ikke er statlig eid, men en selvstendig stiftelse.

Bekymret over utviklingen

Balto sier til KulturPlot at hun avventer formelt svar fra Kulturdepartementet, og har en god dialog med dem om saken. I møtet vil hun blant annet ta opp at Troms og Finnmark fylkeskommune også ønsker å være med på utviklingen av Nordnorsk kunstmuseum i fremtiden.

I et brev til Kulturdepartementet, som KulturPlot har fått tilgang til, skriver Balto blant annet følgende:

«Troms og Finnmark fylkeskommune ser med stor bekymring på det som skjer ved Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø. Det nye styret har løst direktøren fra sine oppgaver med øyeblikkelig virkning, uten at styret i første omgang ønsket å gi noen begrunnelse for sitt valg. Når styreleder så velger å offentlig redegjøre for begrunnelsen, i og med at direktøren tilbakeviser disse punktene offentlig, synes det fra utsiden at denne prosessen ikke har vært god. Vi ser at den skaper mye negativt fokus og omdømme for kunstmuseet, noe vi mener museet ikke er tjent med, med tanke på all den positive oppmerksomheten museet har hatt de siste årene»

Balto trekker også frem at Kulturdepartementet utpekte tre nye styremedlemmer til kunstmuseet som tiltrådte januar 2020, og at vedtaket om å avskjedige direktøren skjedde på styrets tredje styremøte, som var et ekstraordinært møte fredag den 27.03.2020.

– At en slik beslutning blir vedtatt på et ekstraordinært møte, midt i en nasjonal krisetid, der påfølgende reaksjon ble at to av styrets medlemmer, samt et varamedlem valgte å trekke seg på bakgrunn av beslutningen, forsterker inntrykket av et kunstmuseum og et styre i krise, skriver hun.   

Brukte sviktende publikumsinteresse som argument

I begynnelsen av april ble det kjent at McGowan av et splittet styre hadde blitt løst fra sitt åremål på bare 36 timers varsel. 14 av 17 ansatte signerte en støtteerklæring til direktøren (kun én ansatt ville ikke signere), og to styremedlemmer – som trakk seg i protest –  har kritisert den lukkede prosessen rundt oppsigelsen.

Et av argumentene som ble brukt mot McGowan var dalende publikumsinteresse. Ifølge tallene fra Nordnorsk kunstmuseum begynte besøkstallene å synke noe først etter at museet startet å ta inngangspenger. Dette var en styrebeslutning.

Jérémie McGowan uttalte til Klassekampen at det var naturlig med en 36 prosents nedgang i antall besøkende fra 2018 til 2019 på grunn av dette.

– Sammenliknet med årene før jeg begynte, har jeg fått til en betydelig oppgang, sier McGowan og viser til at museets besøkstall økte med 27 prosent fra 2016 til 2017.

McGowan viser til erfaringer fra en rekke andre museer i Norge og i utlandet, hvor besøkstallene har gått ned med inntil 50 prosent etter at man innførte inngangspenger. Han hevder at han i 2018 advarte styret om at besøkstallene ville bli betydelig redusert som følge av dette. Den forklaringen kjøper ikke styreleder Grete Ellingsen, som uttalte at hun er bekymret siden tallene har gått ned fra over 30.000 besøkende til under 20.000 i denne perioden.

Styret mener også at museet «mangler en forretningsmodell».

Kulturrådet, derimot, mente at museets drift var sunn: «Museets likviditet er solid og har vært gjenstand for målrettet oppbygging de siste fem år», skriver Kulturrådet i sin rapport for 2018, og gir museet karakteren «tilfredsstillende» på viktige områder som formidling, forskning og samlingsforvaltning. Revisorene har også godkjent alle regnskapene McGowan har levert.

– Etter min mening er det uansett ingenting i styrets begrunnelse som er så problematisk eller av så stor betydning at det skulle tilsi at jeg skulle miste jobben, sier McGowan til Klassekampen.

Han antyder at det ligger kulturpolitiske uenigheter bak avskjedigelsen.

Vil ha bedre balanse

Styreleder Grete Ellingsen sa til KulturPlot før påske at styret nå ønsker seg en bedre balanse mellom det ledelsefaglige og det kunstneriske hos sin fremtidige direktør. Hun mener McGowan hadde klare ledelsesfaglige mangler.

– Dårlig personalbehandling, sammen med fallende publikumstall og en ikke tilfredsstillende økonomistyring, gjorde i sum at styret fant det både riktig og påkrevd å avslutte arbeidsforholdet nå. I tråd med avtalen ble han løst fra sitt arbeidsforhold og får i henhold til den samme avtalen utbetalt fire måneders etterlønn, sa hun. 

Annonse
Annonse
Annonse