Åpningen av Nasjonalmuseet utsatt til 2022

Redaksjonen
Publisert: 20. november 2020 kl 09.59
Oppdatert: 10. november 2021 kl 18.57

På grunn av forsinkelser i byggeprosjektet åpner det nye Nasjonalmuseet, som bygges på Vestbanen i Oslo, først i 2022, uttaler Nasjonalmuseet i en pressemelding.

Effekten av Covid-19, kombinert med forsinkelser i leveranser og montering av sikkerhetsdører, gjør at Statsbyggs ferdigstillelse av det nye Nasjonalmuseet har tatt lengre tid enn planlagt.

Nasjonalmuseet skulle etter planen ha overtatt den nye museumsbygningen fra Statsbygg våren 2020, med sikte på å åpne museet våren 2021. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre. Slik situasjonen er nå, kan kunstmonteringen tidligst begynne i starten av 2021.

Åpningen av det nye Nasjonalmuseet må derfor utsettes til 2022.

– Det nye Nasjonalmuseet er et komplekst bygg med strenge krav til sikkerhet, temperatur og klima. Byggearbeidene er ferdige, men det gjenstår fortsatt noe testing og feilretting, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Sikkerhetsdørene fungerer nå i hovedsak som de skal, men det gjenstår fortsatt noe arbeid med elektro, vaktsentral og klimaregulering.

Covid-19 har rammet både Statsbyggs byggeprosjekt og Nasjonalmuseets virksomhet. Smittesituasjonen har gitt utfordringer med transport og logistikk, og stans i enkelte leveranser. Det har også oppstått forsinkelser på grunn av karantene for spesialister og håndverkere fra utlandet.

Saken fortsetter under annonsen

Det betyr at det fortsatt vil være noen usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av bygget og til åpningen av det nye museet.

– På grunn av forsinkelsene i byggeprosjektet har vi ennå ikke kunnet ta i bruk utstillingslokaler, verksteder og magasiner. Det er selvsagt leit. Vi ser også at det på grunn av Covid-19 er knyttet en del usikkerhet til museets monteringsjobb, men vi skal gjøre alt hva vi kan for å klargjøre museet på en trygg og effektiv måte når byggeprosjektet blir ferdig. Forhåpentligvis blir det ikke langt inn i 2022 at vi kan slå dørene opp for publikum, sier Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo.

Det nye Nasjonalmuseet blir med sine knappe 55.000 kvadratmeter Nordens største kunstmuseum og kostnadsrammen for byggeprosjektet er på 6,1 milliarder kroner.

Fakta om nytt Nasjonalmuseum

 • Nesten 6000 objekter skal stilles ut i den faste samlingsutstillingen, som blir kjernen i museet.
 • Til sammen vil det nye Nasjonalmuseet huse kunst, arkitektur og design i rundt 90 utstillingsrom.
 • 100 000 objekter skal flyttes fra de gamle museumsbygningene til den nye.
 • Et av prosjektets miljømål er 50 % reduksjon av klimagassutslipp gjennom byggets levetid (CO2-fotavtrykk).
 • Bygget skal minimum tilfredsstille et energinivå tilsvarende passivhus.

Tidslinje

 • 2008: Statsbygg kjøpte tomten på Vestbanen for å bygge nytt nasjonalmuseum.
 • 2010: Vinneren av arkitektkonkurransen kåres.
 • 2012: Forprosjekt ferdig.
 • 2013: Stortinget vedtar bygging og fastsetter kostnadsrammen
 • 2014: Byggestart.
 • 2018: Kranselag.
 • 2022: Åpning.
Saken fortsetter under annonsen