Annonse
Slik ser vinnerforslaget ut. Det er tegnet av Atelier Oslo i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og Atsite landskapsarkitekter.  Foto: Atelier Oslo | NTB scanpix
Slik ser vinnerforslaget ut. Det er tegnet av Atelier Oslo i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og Atsite landskapsarkitekter.   Foto: Atelier Oslo | NTB scanpix
Fotografihuset

– Hold fast på vedtakene

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Vinnerutkastet legger opp til et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset. 

Atelier Oslo vant den internasjonale arkitektkonkurransen om utforming av Fotografihuset på Sukkerbiten. Det kom inn i alt 98 bidrag.

Målet er 2023

Vinnerprosjektet «Trelett» har Atelier Oslo tegnet i samarbeid med Lund Hagem Arkitekter, Bollinger Grohmann Ingeniører og Atsite landskapsarkitekter.

Flere har tatt til ord for at Sukkerbiten, området i Bjørvika lengst ute og med Operaen og Munchmuseet på hver sin side, bør forbeholdes et park- og badeanlegg. Arkitektene bak vinnerutkastet var opptatt av å bevare mest mulig av Sukkerbiten, og ivareta ønsket om et stort grøntareal for rekreasjon og badeaktiviteter ut mot vannet foran Fotografihuset.

Åpent og inviterende

I sin begrunnelse skriver juryen at «Trelett» har «lykkes med å definere et åpent, inviterende rekreasjonsareal, der byens befolkning inviteres inn til et stort åpent rom, som trapper seg ned til sjøen på hele sørsiden i et lekent, variert og universelt utformet trappelandskap».

Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte

– Sukkerbiten skal både gi plass til Fotografihuset samt et levende uteområde på godt over to tredjedeler av tomten. Fotografihuset sikrer en helårsattraksjon som passer inn i miljøet som er skapt i Bjørvika. Uteområdene rundt bygget sikrer Oslos befolkning lett tilgang til sjøen, og gir rom for et utall av aktiviteter på land og i kaikanten. Vinnerutkastet har klart å kombinere de to behovene på en fremragende måte, sier administrerende direktør Kjell Kalland i Hav Eiendom.

Han er juryleder for den internasjonale arkitektkonkurransen.

Inspirert av svenskene

Fotografihuset skal etter planen åpne dørene på Sukkerbiten i 2023. Dette blir ikke et fotomuseum, men en levende og aktiviserende arena for fotografi. Inspirasjonen til Fotografihuset er blant annet hentet fra Fotografiska i Stockholm, som har over en halv million besøkende i året. Ambisjonen er at Fotografihuset skal bli et utstillingsvindu for norsk fotografi, og en møteplass for alle i Norge og resten av verden som er interessert i fotografi som kunst- og formidlingsform. Oslo kommune fattet i 2015 et enstemmig vedtak om etablering av Fotografihuset i Oslo.

Daglig leder Erling Johansen kjemper for at det planlagte Fotografihuset på Sukkerbiten skal bli en av Oslos viktigste arenaer for opplevelser, inspirasjon og deltakelse.

Erling Johansen har fortsatt tro på at prosjektet blir realisert selv om både SV og MDG vil ha omkamp om plasseringen.

LES MER | Erling Johansen – et stykke rein­spikka kultur­drivkraft

Johansen sier de har vurdert Samtidskunstmuseet og Munchmuseet på Tøyen som skal fraflyttes og Geografiske oppmåling ved Slottsparken, og flere titalls bygg og lokasjoner, men konkludert med at de ikke passer for det planlagte fotografihuset. For å få et høyt besøkstall, er det også en fordel å ha flere nasjonale institusjoner i nærheten.

Ambisjonen til Erling Johansen er å gjøre Fotografihuset skal bli en verdensarena for fotografi.

På 70-tallet var det noen initiativ om å løfte fotografiet i et eget hus i området ved Henie Onstad Kunstsenter, og enkelte har brent for å etablere et skikkelig senter for fotografi helt siden 50-tallet.

Men det ble det aldri noe av, og nå står sentrale aktører i fotomiljøet samlet og har en historisk mulighet. Til glede for mange langt ut over fotomiljøet.

Johansen mener tiden har jobbet for fotografiet.

– Fotografiet har fått en helt annen rolle i folks hverdag og liv. Vi kommuniserer med bilder og interessen for fotografiets mange sjangre, kvalitetsfoto, kunstfoto og visuell historiefortelling er sterkt økende. Det er dette landskapet vi går inn i, for å løfte hele feltet, skape oppmerksomhet rundt de viktigste temaer og utfordringer i vår tid, og vekke til refleksjon og debatt, sier Johansen.

Kraftig motstand

Mangel på motstand og motforestillinger har det ikke vært. Her er noen eksempler:

  • Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt ord mener: Juryen for det nye Munchmuseet forutsatte Sukkerbiten utenfor Operaen ubebygget. Tåler den ikoniske Operaen enda en nabobygning, nå rett foran seg? Blir det store nok friarealer på Sukkerbiten og Bjørvika-utstikkeren innenfor?

  • På lederplass sier Dagsavisen: Når vi nå ber Arbeiderpartiet snu og omregulerer Sukkerbiten-tomta til friareal, og følge sine politiske venner i Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne (og Sp og Frp!), er det fordi dette er en siste sjanse til å justere kursen i Bjørvika. Når et bygg står der, er det åpenbart for seint. «Gir ikke opp kampen om et byggfritt Sukkerbiten», sto det over to sider i Aftenposten.

  • Tidligere forlagsdirektør William Nygaard mener det er vandalisme å bygge på Sukkerbiten, ag at man heller trenger et friområde med utsikt.

  • Ordfører Marianne Borgen har kommet med et forslag om å lage fotografihus i siloen på Vippetangen.

  • Fotograf og forfatter Nina Strand synes det er tull å bruke offentlige midler på noe som vil konkurrere med andre gallerier og museer.

  • Tidligere miljøvernminister Sissel Rønbeck vil gjerne ha et fotografihus, men ikke i Bjørvika, her bør det heller være et grønt pusterom i Oslo, synes hun.

  • Sukkerbitens venner og styret i Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt har også meldt seg på banen med sine sterke motforestillinger mot et Fotografihuset. «La Fotografihuset få overta et av de mange ledige kulturbyggene i Oslo. Det er ingen grunn til at et fotografihus som strengt tatt ikke trenger vinduer, skal ligge på byens fineste utsiktstomt», sier de. – Vi har møtt mye begeistring og noe motstand, svarer Erling Johansen på kritikken og viset til vinnerutkastet der det er plass både ti

De som ivrer for at Fotografihuset skal bygges på Sukkerbiten, mener vinnerutkastet viser at det i tillegg til Fotografihuset blir god plass til park og muligheter for å bade.

Annonse
Annonse
Annonse