Annonse
Marina Abramovic’ Munch-performance er ikke kunst i lovens forstand, hevder finansmannen Christian Ringnes og hans advokater, og nekter å betale den såkalte kunstavgifta. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ekebergparken skulpturpark vil ikke betale 4,1 millioner kroner i kunstavgift som skulle gått til kunstnere

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH), ble etablert for over 70 år siden, og fondet administrerer pengene som kommer fra den lovpålagte kunstavgifta på all offentlig omsetning av kunst. Men for første gang på mange år opplever BKH at sentrale aktører nekter å bidra til felleskassa, skriver Klassekampen.

Før jul ble det kjent at det privateide Kistefos Museum på Jevnaker klaget til Kulturdepartementet for å slippe unna et krav om å etterbetale til sammen 2,6 millioner kroner i avgift. Bak Kistefos Museum står finansmannen og kunstsamleren Kristen Sveeas. Nå viser det seg at også eieren av Ekebergparken, finansmannen og kunstsamleren Christian Ringnes, har engasjert skarpskodde advokater for å kjempe imot et pengekrav fra BKH.

Bildende Kunstneres Hjelpefond har konkludert med at Ekebergparken har latt være å betale til sammen 4,1 millioner kroner i kunstavgift for 21 skulpturer. Disse er i all hovedsak blitt kjøpt inn fra utlandet av stiftelsen C. Ludens Ringnes Stiftelse, som eier og drifter parken. Ifølge sakens dokumenter har stiftelsen betalt til sammen 83 millioner kroner for disse kunstverkene.

Direkter i BKH, Hege Imerslund sier det er uvanlig at avgiftspliktige ikke retter seg etter deres vurderinger når de også kan vise til innarbeidet praksis.

Det er svært viktig at de store kunstinstitusjonene går foran med et godt eksempel fordi de har ressurser til å utgjøre en forskjell, mener Imerslund.

– Men her opplever vi at det er tunge aktører i kunstbransjen som motarbeider avgifta. Avgiftsmidlene er øremerket kunstnerne og går til ny produksjon. Når tunge aktører i kunstbransjen motarbeider avgiften, er det reelt sett kunstnerne som angripes.

I det 13 sider lange svaret til BKH, sendt i fjor sommer, tilbakeviste Ringnes’ advokater i EY Norge samtlige krav, bortsett fra ett. De to viktigste spørsmålene er om det skal betales avgift for kunst som er kjøpt inn fra utlandet, og om enkelte av kunstinstallasjonene faktisk defineres som kunst i lovens forstand.

Styreleder i foreningen Norske Billedkunstnere mener argumentasjonene Ringnes’ advokater kommer med spriker i alle retninger.

– Men ingen begrunnelse er mer oppsiktsvekkende enn når det hevdes at enkelte av kunstverkene ikke engang er kunst. Hvorfor har stiftelsen da kjøpt det inn til parken, og hvorfor omtales det som kunst på Ekebergparkens egne nettsider? Dette blir rett og slett for dumt, og det framstår som et grovt forsøk på å snike seg unna kunstavgifta. Christian Ringnes og stiftelsen hans mister all troverdighet, sier Steinum.

Christian Ringnes selv mener det ikke virker logisk eller rimelig at norske kunstnere skal få inntekter fra utenlandske kunstverk som er kjøpt direkte fra utenlandske kunstnere i utlandet. Han mener BKH-avgiften er, og er ment til å være, en tvungen solidarisk handling ovenfor norske kunstnere og dem imellom.

Annonse
Annonse
Annonse