Annonse
Agder fengsel får to avdelinger: En med 100 fengselsplasser og administrasjon i Mandal og en med 200 fengselsplasser i Froland (bildet), der Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri. Foto: Agder fengsel
Agder fengsel får to avdelinger: En med 100 fengselsplasser og administrasjon i Mandal og en med 200 fengselsplasser i Froland (bildet), der Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri.    Foto: Agder fengsel

Agder fengsel får eget kunstakademi

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

 

Fengselet satser på kunsten som en del av de innsattes hverdag. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, og kunstnere Hege Nyborg og Dag Erik Elgin, har utviklet kunstprosjektet Agder kunstakademi.

Felles prosjekt

– Vi er heldige som har fått med oss Dag Erik Elgin og Hege Nyborg, med deres sterke kunstnerskap og erfaring som pedagoger. I nær dialog med fengselet har vi ønsket å skape et prosjekt som blir en del av de innsattes dagligliv. Derfor valgte vi å bygge opp en skole, hvor kunsten blir utgangspunktet for samarbeid – et felles prosjekt mellom kunstnere og innsatte, sier kurator Thora Dolven Balke.

Agder kunstakademi er en kunstutdanning for de innsatte i Agder fengsel, basert på korte og langvarige kurs i tre år, fra høsten 2020 til våren 2023.

Agder kunstakademi har selvsagt også egen logo.
Agder kunstakademi har selvsagt også egen logo.  

Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri i avdeling Froland, og med kurs og aktiviteter i Mandal. Profesjonelle kunstnere skal holde korte og lengre kurs for de innsatte, og ut fra dette produsere kunstverk som blir en del av en omfattende kunstsamling montert i begge fengselets avdelinger.

– Etter en lang planleggingsperiode gleder vi oss til å invitere profesjonelle lokale, norske og internasjonale kunstnere til å lage kurs for studentene ved Agder kunstakademi, og til å se kunstverkene som blir til gjennom disse møtene. Det er viktig for oss at studentenes opplevelser og innspill kan være med på å forme utdanningen, sier kurator Kristine Jærn Pilgaard.

Stor samling

Agder fengsel vil slik få en stor samling permanente kunstverk som et direkte resultat av samarbeidet som Agder kunstakademi legger til rette for.

I tillegg vil et fysisk og digitalt arkiv dokumentere alle aktiviteter i kunstprosjektet.

Agder kunstakademis virksomhet og begrunnelse er forankret i overbevisningen om kunstens læringspotensial og overskridende kraft.

Skaper begeistring

– Jeg er glad for at Koro (Kunst i offentlige rom) har fått på plass denne løsningen, og jeg håper at den bidrar til å gi et godt innhold i straffegjennomføringen for de innsatte i Agder fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Også Koro-direktør Svein Bjørkås er begeistret:

– I våre kunstprosjekter inviterer vi vanligvis kunstnere til å arbeide enten med konkrete, fysiske kunstverk eller med deltakelsesorienterte kunsthandlinger. I Agder fengsel har kuratorene og kriminalomsorgen i fellesskap skapt et columbi egg hvor etableringen av et kunstakademi for de innsatte har som iboende konsekvens at det også blir laget fysiske kunstverk som skal vises i og ved fengselsbygningene. Vi kommer til å følge prosjektet med stor interesse.

Nye Agder fengsel

  • Statsbygg som bygger fengselet på oppdrag fra Justisdepartementet

  • To avdelinger: Mandal med plass til ca. 100 innsatte og avdeling Froland med plass til ca. 200 innsatte

  • Samlet er bygningsmassen i Mandal litt under 11.000 kvm (BTA, tomta drøye 80 mål. For Froland er tilsvarende tall litt over 17.000 kvm (BTA) og drøyt 100 mål

 

Annonse
Annonse
Annonse