Kunstnerstipendene er avgjørende når vi nå skal sikre et levende kulturliv også i tiden som kommer, sier Trude Gomnæs Ugelstad.
Foto: Geir Mogen

881 stipender fra Statens kunstnerstipend

Publisert: 24. mars 2020 kl 10.09
Oppdatert: 24. mars 2020 kl 10.35

– Kunstnerstipendene er en investering i det som bør være kjernen i kunstnerpolitikken, nemlig enkeltkunstnerens mulighet til fritt, skapende arbeid, sier Trude Gomnæs Ugelstad, leder i utvalget for Statens kunstnerstipend i en pressemelding.

– Det å være et kultursamfunn innebærer at vi holder oss med en kunstnerstand som står fritt til å utforme sine kunstnerskap. Kunstnerstipendene legger til rette for frie, kunstneriske ytringer som styrker og vitaliserer demokratiet.

LES MER OM KUNSTNERSTIPEND

Ny rekord i antall søknader

Det kom inn 9 214 søknader til årets tildelingsrunde, som hadde søknadsfrist i oktober i fjor. Dette er ny rekord for kunstnerstipendene, forteller Gomnæs Ugelstad. Søknadene har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe prioriteringer.

– I år har det vært spesielt vanskelig å måtte avvise så mange kvalifiserte søkere, sier Gomnæs Ugelstad.

Det er seks ulike stipendordninger, og for fire av dem utgjør stipendet et årlig beløp på ca 276 000 kroner i inntil fem år. For de to diversestipend-ordningene er tilskuddet et engangsbeløp på inntil 90 000 kroner.

Saken fortsetter under annonsen

Jevnt fordelt over hele landet

Både søknadene og tildelingene fordeler seg over hele landet. De fleste søknadene kommer fra Oslo og Viken, men det er Troms og Finnmark som har den høyeste tildelingsprosenten, der hele 16 prosent av søknadene har blitt innvilget. Gjennomsnittlig tildelingsprosent for hele landet er i underkant av ti prosent.

– Tildelingene speiler i stor grad bostedene til norske kunstnere, og det er gledelig å se at det er et yrende kunstnerliv i alle deler av landet, sier Gomnæs Ugelstad.

– Kunstnerbefolkningen har økt betydelig de siste årene, og kunstnerne blir i økende grad en utsatt yrkesgruppe med usikre inntektskilder og ustabile arbeidsmuligheter. Korona-krisen viser hvor små marginer den norske kultursektoren har å gå på, og kunstnerstipendene er avgjørende når vi nå skal sikre et levende kulturliv også i tiden som kommer.

Se stipendtildelingene her:

Arbeidsstipend

Arbeidsstipend for yngre og nyetablerte kunstnere

Saken fortsetter under annonsen

Diversestipend

Diversestipend for nyutdannede kunstnere

Stipend for etablerte kunstnere

Stipend for seniorkunstnere

Ledige stillinger – kulturjobb