Forfatter Soudabeh Alishahi er en av de 68 som tildeles kunst- og kulturstipend fra Oslo kommune for 2020. 

Julia Pike

68 kunstnere får stipend fra Oslo kommune

Publisert: 11. desember 2019 kl 14.46
Oppdatert: 11. desember 2019 kl 14.46

– Kunstnerstipendene er et av våre viktigste virkemidler til å stimulere til kunstproduksjon i Oslo. Med årets tildeling har vi nådd bredere ut med hele spekteret av kunstformer og til en rekke spenstige prosjekter av høy kvalitet, sier direktør Stein Slyngstad i Kulturetaten i en pressemelding.

– Vi ønsker gode kår for å skape kunst i Oslo, og vil at innbyggerne skal møte på kunst i byen. Stipendene er en av flere måter kommunen legger til rette på, og det er ekstra inspirerende at så mange søker og mottar stipend i år, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Større pott og flere søkere

Oslo kommunes stipendutvalg har behandlet 363 søknader, en økning på 64 prosent sammenliknet med fjoråret. Økningen er størst på litteratur-, scenekunst- og musikkfeltet.

Samlet sett er det delt ut 3,1 millioner kroner, 1 million mer enn i 2018.

Av de 68 tildelte stipendene har 28 gått til det visuelle kunstfeltet, 15 til scenekunst, 12 til musikk, 6 til litteratur, 3 til film og 4 til tverrkunstneriske prosjekter og annet.

– Det er gledelig å se at vi i år deler ut seks stipender til litteraturfeltet. Vi har jobbet særskilt med å øke kjennskapen til stipendene våre blant forfattere i Oslo, sier Slyngstad

Saken fortsetter under annonsen

Oslos første fribyforfatter

Soudabeh Alishahi er blant forfatterne som har fått diversestipend. Hun var Oslos første fribyforfatter i 2001, og har blant annet gitt ut romanen Smil på Gyldendal forlag i 2015. Alishahi har fått stipend til å arbeide med en ny roman som skal handle om flukten til- og møtet med Norge.

Forfatter Torgrim Eggen har fått stipend til å skrive en moderne kulturhistorisk fremstilling av Oslo, etter mønster fra hans kjente bøker om Berlin og New York.

På scenekunst- og dansefeltet er det gitt stipend til flere spenstige prosjekter med en ung målgruppe. Leder av Oslo Parkour Park i Gamlebyen, Lars Christian Seiersten, som også driver parkourgruppa Kenaz, har fått kulturprofilstipend til å utforske kombinasjonen av den urbane bevegelsesidretten parkour, dans og scenekunst.

Skandinavisk mester i breaking, Victor Bautista Prag, har fått etableringsstipend til å bygge en bredere arena for unge, urbane dansere i Oslo.

Disse får penger

Oslo kommune har seks ulike stipendordninger innenfor kunst og kultur. Disse deles ut årlig, og gis for produksjon året etter.

Saken fortsetter under annonsen

I 2019 er det tildelt stipend til 68 kunstnere. I 2018 fikk 45 kunstnere stipend, mot 32 i 2017. Stipendpotten har til sammenligning så godt som blitt doblet på to år, fra 1,6 mill. i 2017 til 3,1 mill. i 2019.

Lenkene leder videre til en detaljert oversikt over hvem som er tildelt stipend:

Ledige stillinger – kulturjobb