Forsiden Påmelding Priser Program


Last ned programmet i pdf her:

  


Kulturseminaret – program tirsdag 31. august 2021


09.00

Dørene åpnes

Registrering/te/kaffe


09.20

Åpning av seminaret 

v/Magne Lerø


09.30

Kulturens muligheter og politikkens begrensinger

Om armlengdes avstand og politisk «hands on» i møte med utfordringer i kultursektoren.

Ved statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind (V). Spørsmål og kommentarer


10.00       

Kunstens idealer og maktens realiteter

Om posisjoner, makt og konkurranse innen kunst og kultur. 

Dag Bredal, forfatter av boken «Kunst og makt».


10.35       

Digitaliseringens makt og kulturpolitisk avmakt

Om pengestrømmene i kulturlivet når digitaliseringen ruller inn over oss

Ole Marius Hylland, seniorforsker, Telemarksforskning


11.15 

Pause


11.35       

Millionene som aldri strekker til

Om kriterier, forventninger og rettferdighet i bevilgningene til kulturaktiviteter

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.


12.05       

Kvalitet, popularitet eller politikk som kriterier for støtte

Tone Østerdal (NKA), Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke), Hege Knarvik Sande (NOKU). 

Replikk: Kristin Danielsen


12.30

Lunsj


13.15       

Fra hårete mål til daglige prioriteringer

Strategi og lederskap for å nå fram til publikum.

Reidar Fuglestad, direktør for «Kunstsiloen», Sørlandets kunstmuseum.


13. 45

Kulturen som veiviser og barn av sin tid

Kulturens plass i samfunnet - som motivasjonsdriver, trøst, menings- og identitetsbærer.

Professor ved BI, Anne-Britt Gran


14.15       

Samtale om kulturens egenart og tilpasning til publikums forventninger

Ingrid Røynesdal, direktør for Oslo-Filharmonien, leder av Spekters kulturutvalg. Karin Hindsbo, direktør for Nasjonalmuseet. Nina Refseth, direktør for Folkemuseet. Stein Slyngstad, kultursjef i Oslo kommune.


14.50       

Kulturpolitiske prioriteringer i kommende stortingsperiode

Debatt mellom Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Freddy André Øvstegård (SV), Silje Hjemdal (Frp) og statssekretær i Kulturdepartementet, Emma Lind.


15.25 

Oppsummering 

v/Magne Lerø.


15.30 

Slutt