Foto

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og regjeringen prioriterer frivillige organisasjoner, lhbt+-feltet og film- og dataspillformål i budsjettsforslaget for 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Statsbudsjettet 2023

Frivillige organisasjoner, lhbt+-feltet og film- og dataspillformål prioriteres

Publisert: 6. oktober 2022 kl 10.48
Oppdatert: 6. oktober 2022 kl 11.16

­I følge proposisjonen til Stortinget, er samlede utgifter regjeringen foreslår på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett 23,3 milliarder kroner. Hovedprioriteringene i budsjettforslaget er frivillige organisasjoner, lhbt+-feltet og film- og dataspillformål.

Full merverdikompensasjon til frivillige organisasjoner

Gjennom gode støtteordninger vil regjeringen tilrettelegge for at alle kan delta i organisasjonsliv og fritidsaktiviteter. For å ha mulighet til full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, foreslår regjeringen å øke bevilgningen med 125 millioner kroner, til totalt 2 025 millioner kroner.

Her kan du lese forslaget til kulturbudsjettet 2023.

Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner blir foreslått å videreføre i første halvår 2023 med en bevilgning på 770 millioner kroner.

Styrker organisasjoner som fremmer mangfold etter angrepet 25. juni

Til organisasjoner som jobber for mangfold innen kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk foreslår regjeringen å øke tilskuddene med 15 millioner kroner. Dette skal blant annet styrke organisasjonene på lhbt+-feltet etter angrepet i Oslo 25. juni.

Saken fortsetter under annonsen

Øremerket satsing på dataspill

Regjeringen vil tilrettelegge for mangfold og talentutvikling innen film og dataspill. Forslaget er å øke bevilgningen til Filmfondet med 20 millioner kroner i 2023. 5 millioner kroner av denne potten er øremerket satsing på dataspill og dataspillkultur.

Ledige stillinger – kulturjobb