– Inntekter for norsk scenekunsteksport kompenseres ikke i regjeringens ordninger – en dramatisk situasjon for scenekunstfeltet

Publisert: 11. januar 2022 kl 15.11
Oppdatert: 11. januar 2022 kl 15.16

Gjennom høsten har vi sett flere eksempler på at norsk scenekunst er i fare, hevder Stiftelsen Danse- og teatersentrum. De peker på at pandemien har gitt enorme konsekvenser for en del av kulturlivet som allerede er svært utsatt. Rapporten Kunst i tall, viser i versjonen fra 2020 at norsk scenekunst er det kunstfeltet med det største økonomiske tapet som direkte konsekvens av pandemien. Tallene viser en nedgang i samlede inntekter på hele 53 prosent. Ser vi bare på tall fra utenlandsinntekter er nedgangen på hele 69 prosent.

I desember la selskapet Zero Visibility corp. ned, og nå står turneen til kompaniet Winter Guests i fare på grunn av den vedvarende pandemien. Dette kompaniet, som allerede er utenfor det norske offentlige finansieringssystemet, blir heller ikke kompensert for tapte inntekter knyttet til turneen, og risikerer nå et stort underskudd.

Det har så langt i kompensasjonsordningene ikke vært tilrettelagt for inntektstap for internasjonal virksomhet. Det eksistert heller ikke ordninger som stimulerer til fremtidig internasjonal aktivitet for scenekunstfeltet.

– Det er skuffende at kompensasjonsordningen, som den foreligger nå ikke tar dette innover seg, spesielt siden den nye regjeringen uttrykker at de skal inkludere dem som ikke blir fanget opp av andre støtteordninger, sier direktør i Danse- og teatersentrum Hege Knarvik Sande.

Kompaniet skriver selv: «WG har planlagt en omfattende turne vinter / vår 2022 med forestillingen Story, story, die i Canada, Europa og Norge – med 25 forestillinger. Turneen var opprinnelig planlagt og programmert i 2020, men ble utsatt grunnet Covid. Nå står hele turneen igjen i fare for å bli utsatt / kansellert grunnet omikron-varianten og ny smittebølge».

LES OGSÅ: Slår alarm om situasjonen til de etablerte kompaniene

Saken fortsetter under annonsen

Inntekter og utgifter for turneen er samlet i underkant av tre millioner kroner. Turneen er priset til kostpris, og i hovedsak dekker honoraret lønn og opphold for dansere og teknikere, og kompaniet ville ikke sittet igjen med et overskudd ved normalt gjennomført turne. Slik det er nå risikerer kompaniet et kritisk underskudd.

Winter Guests, ledet av Alan Lucien Øyen, er et av Norges mest anerkjente og etterspurte dansekompanier internasjonalt, og kompaniet har i løpet av sin karriere turnert over 20 land og spilt forestillinger på renommerte scener som The Watermill Center, New York Theatre Workshop, Théâtre National de Chaillot, og Banff Center for the Arts. Kompaniet har også vunnet flere priser, blant annet Hedda-prisen i 2015.

I 2018 ble Alan Lucien Øyen, som en av to gjestekoreografer invitert til å skape et verk med det verdenskjente kompaniet Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – et verk som nå turnerer over hele verden.

Langsiktige konsekvenser av pandemien og løsninger

For mange scenekunstkompanier er den internasjonale virksomheten en betydelig del av kunstnerøkonomien, og situasjonen rundt eksporten av norsk scenekunst er dramatisk.

Danse- og teatersentrum, som forvalter reisestøtteordningen på vegne av UD, ser en drastisk nedgang i søkere, og at det er få nye invitasjoner og færre nye samarbeid som inngås. Med avlysninger, utsettelser og nedskaleringer har norske scenekunstnere tapt inntekter i to år på rad som ikke har blitt kompensert.

Stiftelsen påpeker at det er tydelig at pandemien ikke er over, og at norsk scenekunst går en usikker tid i møte. De mener at det må eksistere ordninger for å gjenoppbygge den internasjonale eksportvirksomheten for scenekunstfeltet og at disse må på plass raskt.

Saken fortsetter under annonsen

Les mer om hva Danse- og teatersentrum mener regjeringen bør gjøre her.

Ledige stillinger – kulturjobb