Avdelingsdirektør frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet, Marianne Skjeldestad Hove

 

178 millioner til kultursektoren

Publisert: 4. juli 2022 kl 15.03
Oppdatert: 4. juli 2022 kl 15.03

­Ordningen kompenserer tap knyttet til at kulturarrangementer måtte avlyses, stenges eller nedskaleres på grunn av myndighetenes råd eller pålegg knyttet til covid- 19 i november-februar. Fristen for å søke var 1. mai. 

– Det var viktig for oss å få ut pengene puljevis og så raskt vi kunne, for å hjelpe kultursektoren så fort som mulig, sier Marianne Skjeldestad Hove, avdelingsdirektør i Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Pengene er betalt ut i fire puljer, og første utbetaling ble gjort 25. mai.

Slik ser hovedtallene ut:

Det er til sammen betalt ut 177 828 954 kr.

652 arrangører og underleverandører har fått kompensjon for hele eller deler av søknadsbeløpet. 

56 søkere har fått avslag og 83 søknader er delvis godkjente.  

Saken fortsetter under annonsen

Det kom inn 712 søknader, og det samla søknadsbeløpet var på 208 millioner kroner.  

Se oversikt over søkere, utbetalinger og avslag.

Stor bredde i kulturarrangementer

Film og konsert utgjør størstedelen av kulturarrangementene som har fått støtte.

- Et arrangement kan være alt fra en visning av en kinofilm på bygdekinoen til en stor konsert. Selv om film og konsert utgjør de største kategoriene ser vi at det er stor bredde i arrangementene det er søkt om og summene det er søkt om, sier Hove.

Slik fordelte arrangementene seg på søknadstidspunktet:

8023 filmer

Saken fortsetter under annonsen

4637 konserter

755 teater

622 stand-up

111 danseforestillinger

75 kunstutstillinger

39 museum

20 litteraturarrangementer

Saken fortsetter under annonsen

187 arrangement i kategorien annet arrangement

Lotteri- og stiftelsestilsynet kommer til å gjøre etterkontroller ved utplukk basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering.  

Ledige stillinger – kulturjobb