Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.
Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringen vil styrke barne- og ungdomskultur lokalt

Redaksjonen
Publisert: 2. november 2021 kl 09.09
Oppdatert: 2. november 2021 kl 09.09

Nå har 15 kommuner fått fordelt 4 millioner kroner i støtte til pilotprosjekt som skal bidra til at barne- og ungdomskultur blir en del av kommunal planlegging.

– En satsing på barne- og ungdomskultur er en investering i gode oppvekstmiljø for barn og unge. Kultur bidrar til å vekke nysgjerrigheten og fantasien hos den enkelte, samtidig som den skaper levende og inkluderende lokalsamfunn, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Det har vært stor interesse fra kommunene for å delta i dette arbeidet. Til sammen har det kommet inn 37 søknader fra kommuner over hele landet, og mange har lagt inn egen finansiering for å delta. I utvelgelsen av de 15 prosjektene er det blant annet lagt vekt på at det er tilrettelagt for barn og unges aktive medvirkning i den kommunale planleggingen. 

– Kommunenes innsats er kjempeviktig for at barn og unge skal få tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor. Samtidig er det helt avgjørende at barn og unge selv er med på å bestemme, slik at vi får et kulturtilbud som både er åpent, inkluderende og mangfoldig, avslutter kultur- og likestillingsministeren.

I løpet av prosjektperioden vil Kulturtanken samarbeide tett med KS, Norsk kulturforum og Norsk kulturskoleråd, og legge til rette for at de ulike kommunene får møtes for å utveksle erfaringer. En oppsummerende konferanse vil bli arrangert i 2023.

For mer informasjon om fordelingen av midlene se Kulturtankens nettsider Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge.