Annonse
Endringer i kriteriene for å søke om kompensasjonsstøtte har ført til at Kulturministeren Abid Q. Raja beskyldes for løftebrudd. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Raja beskyldes for å ha endret spillereglene for tildelinger gjennom kompensasjonsordningen

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Daglig leder i leverandørfirmaet Konsertsystemer Marius Widerøe fortviler over det han hevder er et alvorlig løftebrudd fra kulturminister Abid Q. Raja.

Helt uten forvarsler har kriteriene for å søke om kompensasjonsstøtte blitt endret, noe som i verste fall kan føre til at selskapet vil få problemer med å overleve fram til sommeren, sier han til Klassekampen.

Underleverandørene, som leverer lyd, lys og sceneteknikk til arrangører, ble innlemmet i kompensasjonsordningen i august i fjor. Da ble det også sagt at ordningen på 50 prosent for tapte inntekter ble forlenget ut året.

I oktober i fjor fikk sceneriggselskapet Oslo Kru bekreftet av statssekretær Gunnhild Berge Stang i Kulturdepartementet via en e-post at tilskuddet ville bli beregnet på grunnlag av selskapenes regnskap i de tre foregående årene.

Men da Kulturrådet åpnet søknadsportalen i januar, viste det seg at det var andre forutsetninger som gjaldt.

For Marius Widerøe i Konsertsystemer betyr disse endringene at firmaet i beste fall kan regne med å få utbetalt 900.000 kroner i kompensasjon for konkrete arrangementer som ble avlyst før jul i fjor, i stedet for fire-fem millioner kroner som de hadde kunnet søkt om dersom regelverket hadde blitt videreført.

Han synes det er merkelig at Kulturrådet har presisert at det bare gis kompensasjon for «netto inntekt», når det sto noe helt annet i høringsutkastet til forskriften som departementet sendte ut i fjor. Og mener det gikk klart frem at det skulle gis støtte for tapte inntekter, og ikke for tapt fortjeneste, som Kulturrådet nå legger til grunn.

Statssekretær Gunhild Berge Stang begrunner endringen i reglene med at regjeringen i fjor høst også innførte en ny stimuleringsordning for kulturlivet, i tillegg til at kompensasjonsordningen skulle videreføres.

– At man ikke lenger skulle kunne kompenseres for nedskalerte arrangementer fremgikk klart av forskriftsutkastet som ble sendt på høring til sektoren i september 2020, sier hun til Klassekampen.

Annonse
Annonse
Annonse