Leder i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Marta Anna Løvberg

Ønsker nye innspill for gjenoppbygging av kultursektoren

Publisert: 6. september 2021 kl 08.38
Oppdatert: 6. september 2021 kl 08.38

Prosjektleder Haakon Bekeng-Flemmen håper så mange organisasjoner og virksomheter som mulig vil fylle ut innspillsskjemaet som er sendt ut i forkant av møtet.

Kulturrådet og NFI er i gang med andre fase i prosjektet som skal kartlegge og analysere pandemiens konsekvenser for kultursektoren. I disse dager er det sendt ut et spørreskjema til de som har meldt seg på gjenoppbyggingsarbeidets kontaktliste, som vil gi verdifull informasjon fra sektoren.  

Prosjektleder Haakon Bekeng-Flemmen oppfordrer alle organisasjoner og virksomheter i kultursektoren til å komme med innspill før møtet.

— Involvering og bidrag fra sektoren er essensielt for å få gode data og bredde i prosjektet. Den første dialogrunden i juni ga oss gode innspill til, og diskusjoner om, hva vi bør undersøke i prosjektet. I denne andre runden ønsker vi bidrag som kan styrke kunnskapen om konsekvensene av pandemien. Her etterspør vi både erfaringer, kunnskap og eventuelle data, sier prosjektlederen.

Han understreker at alle innspill er viktige selv om ikke alle aktører vil ha svar på alle spørsmålene som blir stilt i skjemaet.

— I denne runden går vi grundig til verks, og det stilles flere spørsmål enn sist. Noen spørsmål kan bli nokså detaljerte, men det er også anledning til å komme med generelle kommentarer og forslag til prosjektet, sier Bekeng-Flemmen.

Dialogen fortsetter utover høsten

Saken fortsetter under annonsen

Nå er fase to av prosjektet i gang. Det skal resultere i en sluttrapport, som leveres Kulturdepartementet i desember og anbefalinger til mulige tiltak som kan styrke sektoren etter koronapandemien.

Svarene som kommer inn i denne innspillsrunden, vil bli løftet frem og diskutert i dialogmøtet 16. september, og de vil i neste omgang inngå i grunnlaget for Kulturrådet og NFIs vurdering av pandemiens konsekvenser og aktuelle virkemidler. Det blir også invitert til en egen dialogrunde om tiltak i november.

Dialogmøtet holdes 16. september kl 10.00–15.00 og gjennomføres digitalt. (lenke til påmelding)

Svarfrist for innspill er 13. september.

Ledige stillinger – kulturjobb