Annonse
Foto: Kulturrådet

Norge deltar i en ny programperiode av Kreativt Europa

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Stortinget vedtok nylig enstemmig at Norge deltar i en ny programperiode av Kreativt Europa. Det skriver Kulturrådet på sine hjemmesider. 2.44 milliarder euro vil fordeles til aktører innenfor kultursektoren og audiovisuell sektor i den neste sjuårsperioden fra 2021 - 2027.

Kreativt Europa er EUs program for kulturelt samarbeid. Programmet er åpent for et bredt spekter av kulturaktører innen ulike sjangre. Hovedformålet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa, for å bidra til å løse felles europeiske problemstillinger og utfordringer. Å styrke en felles europeisk identitet, og verne kulturarv, språk og kulturelt mangfold er viktige elementer i programmet, ifølge Kulturrådet.

Programmet gir norske kulturaktører støtte til samarbeid, kunnskapsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving, gjennom aktiviteter som for eksempel utveksling av aktører og produksjoner på tvers av landegrenser, felles produksjoner, utforsking av nye forretningsmodeller og utvikling av digitale løsninger. Et av målene er å skape bedre vilkår for profesjonelle kunstnere.

Annonse
Annonse
Annonse