Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Gorm Kallestad / NTB

Kulturminister Anette Trettebergstuen

– Kunsten og kulturen er grenseløs

Redaksjonen
Publisert: 2. november 2021 kl 16.18
Oppdatert: 2. november 2021 kl 16.18

Det sa kulturminister Anette Trettebergstuen da hun åpnet konferansen Kultur over grenser.

Kristin Danielsen og direktører fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Forskningsrådet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Viken fylkeskommune fulgte opp med panelsamtale om hvilken rolle regionene kan ta for å styrke det internasjonale kultursamarbeidet.

Målet med konferansen 27. oktober i Lillestrøm kultursenter var å dele kunnskapen om internasjonalt kultursamarbeid, europeiske (kultur)politiske strømninger, muligheter for digitalisering av kulturen og ikke minst støtteordninger og søknadsmuligheter. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Kulturrådet, Forskningsrådet, Bufdir og Viken fylkeskommune.

Deltakerne var fra hele bredden av kulturfeltet, ifølge en pressemelding fra Kulturrådet.

– Kunsten og kulturen er grenseløs, det har den alltid vært. Det er gjennom kunst- og kulturutveksling vi også finner utvikling. Grepene denne regjeringen ønsker å gjøre for å løfte kulturfeltet, vil også få internasjonale følger – men vi skal også være konkrete i det internasjonale, sa kulturminister Anette Trettebergstuen.

Internasjonalt samarbeid er veien videre

 Kristin Danielsen var opptatt av det internasjonale samarbeidet i panelsamtalen mellom direktørene:

Saken fortsetter under annonsen

– Innenfor mange kunstfelt er det nasjonale og internasjonale helt integrert. Ved å styrke kunst og kultur nasjonalt legger vi til rette for å gå internasjonalt. Kulturrådet er kontaktpunkt for to brede støtteordninger – Kreativt Europa og EØS-midlene. Vår rolle er å sørge for at informasjon og veiledning når bredt.

– Internasjonalt kultursamarbeid er viktigere enn noensinne. Over hele verden ser vi en dreining mot politikk som innskrenker rettigheter som ytringsfrihet, LHBT-rettigheter og religionsfrihet, for å nevne noe. Men kunst og kultur kan bidra til å øke interkulturell forståelse og toleranse, og ikke minst å komme i kontakt med mennesker som lever under andre kulturelle vilkår enn oss selv, fremhevet Thea Breivik, seksjonsleder for interkulturell forståelse og samhandling.

Konferansen gikk over to dager, slag i slag med kulturinnslag og musikere samt mange foredrag og innlegg om hvordan ulike tilskuddsordninger kan gi støtte til internasjonalt kultursamarbeid.