Annonse
Når kan vi forvente slike konserter igjen? Bildet er fra The Cure på Øyafestivalen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt inviterte bransjen til dialogmøte

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Kulturrådet og Norsk Filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å kartlegge og utrede både konsekvensene av pandemiens innvirkning på kulturlivet og mulighetene for hvordan sektoren skal gjenoppbygges.

En viktig del av dette arbeidet er å holde en tett dialog med sektoren, slik at deres erfaringer, råd og behov gjenspeiles i arbeidet. Derfor inviterte Kulturrådet og NFI til dialogmøte mandag 7. juni. Der deltok rundt 50 aktører.

Under møtet informerte Kulturrådet og NFI om prosjektet og planene for tiden som kommer. Ifølge direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen, vil det komme noe informasjon om arbeidet i løpet av juni, mens konklusjonen på kartleggingen, analysen og gjenoppbyggingstiltakene vil bli presentert i desember.

I tillegg kom aktørene med innspill til hvilke av pandemiens konsekvenser det er viktig å være oppmerksom på. Disse var sendt inn skriftlig på forhånd og ble diskutert videre på møtet.

Noen av temaene som ble tatt opp i møtet var kunstnerøkonomi, utfordringer knyttet til kompetanseflukt og rekruttering, sektorens økosystem og innovasjon og digitalisering.

Fornøyd med dialogen

Prosjektleder for gjenoppbyggingsprosjektet Haakon Bekeng-Flemmen er godt fornøyd med å være i gang med dialogen og med innspillene som har kommet.

– Det har kommet mange viktige og interessante innspill til hva vi bør utforske nærmere. Sektoren har også sendt inn sine egne rapporter og dokumentasjon, som Kulturrådet og NFI vil ta med seg videre i arbeidet, sier Bekeng-Flemmen.

Han er også veldig fornøyd med de muntlige innspillene som kom opp i møtet.

– Vi setter stor pris på sektorens innlegg under møtet. Riktignok var det mange deltakere, og ikke alle fikk sagt noe denne gangen. Men før møtet inviterte vi alle til å komme med skriftlige innspill, og på den måten fikk alle som ønsket det, komme til orde.

Bekeng-Flemmen understreker at dette var den første invitasjonen til å gi skriftlige bidrag og delta på et utdypende arbeidsmøte. Etter sommeren kommer prosjektet til å involvere sektoren med flere og mer utdypende spørsmål om hvordan pandemien har slått ut i ulike deler av kulturlivet og hva sektoren har behov for.

Invitasjonene til å bli med i dialogen gikk ut bredt i kultursektoren. Dersom du ikke er invitert eller ikke har meldt deg på prosjektets kontaktliste ennå, kan det du gjøre det her – for å bli invitert til fremtidige skriftlige runder og møter.

Her kan du lese og laste ned innspillene som kom i dialogmøtet.

Annonse
Annonse
Annonse