Styret i Norsk Kulturfond
Marta Anna Løvberg

Kulturrådet ber om 35 millioner kroner til sakprosa og økt mangfold

Redaksjonen
Publisert: 5. november 2021 kl 11.00
Oppdatert: 5. november 2021 kl 11.00

I en budsjetthøring på Stortinget denne uken ba Kulturrådet om en økning i bevilgningene til Norsk kulturfond på 35 millioner kroner. 20 millioner skal gå til innkjøpsordningen for sakprosa.

– Det frie kunst- og kulturfeltet er en særlig sårbar del av norsk kultursektor, noe som ikke minst har blitt synlig under pandemien. Vi ba om en betydelig økning i Norsk kulturfond for å bidra til gjenoppbygging av kultursektoren og styrke mangfoldet og ytringsrommet i sektoren, men det har ikke blitt innfridd, sa rådsleder i Kulturrådet Lars Petter Hagen innledningsvis i høringen om statsbudsjettet for 2022.

Kulturrådet mener det finnes aktører som ikke rommes av nåværende ordninger og satsninger. Forståelse av kvalitet og faglig innretning av ordninger kan være til hinder for nye søkere, stemmer og uttrykk. De ønsker seg midler for å kunne gi støtte i slike tilfeller.

I Hurdalserklæringen heter det at en vil vurdere å etablere regionale kulturfond. Det er rådet positive til om det blir et supplement til Norsk kulturfond.

– Kulturrådet har god kjennskap til det frie feltet, og bevilger allerede i dag midler til kunstnere og kulturaktører over hele Norge. Derfor ber vi om å bli tatt med på råd når regionale kulturfond skal etableres. Vi ser det som naturlig at midlene til de regionale kulturfondene kommer i tillegg til midlene til Norsk kulturfond. Vi tror regionale kulturfond kan supplere Norsk kulturfond på en god måte, ved å gis virkemidler som utfyller arbeidet Kulturrådet gjør, avsluttet Hagen i budsjetthøringen.