Annonse
Foto: Tankskytebanen ved Trandumskogen er en bane for øvelsesskyting bygd av tyskerne under krigen. Stedet er nå et fredet krigsminnested. Regjeringen har nå nedsatt en undersøkelseskommisjon for å finne ut hva som skjedde da Forsvarsbygg gjennomførte hogst i Trandumskogen. Foto: Marianne Løvland / NTB

Kommisjon skal granske hogst i kulturminne fra andre verdenskrig

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Trandumskogen i Ullensaker kommune er et fredet område og et av Norges viktigste kulturminner fra andre verdenskrig.

Omfanget av hogsten og bruk av hogstmaskiner har skapt sterke reaksjoner, og tiltaket er anmeldt til politiet av Viken fylkeskommune og Ullensaker kommune.

Regjeringen opplyser at spesialrådgiver Frank Alvern fra Forsvarsdepartementet vil lede arbeidet med å få en bred og uavhengig gjennomgang.

– Kommisjonen skal klarlegge hva som har skjedd og vurdere tiltak for å sikre at ikke noe tilsvarende skal kunne skje i fremtiden, både på kulturhistoriske eiendommer og andre områder der det er verneinteresser som skal tas hensyn til, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kommisjonen skal levere sin endelige rapport innen 1. oktober.

Annonse
Annonse
Annonse