Annonse
Bjørn Eidsvågs Quint AS halverer nå søknadsbeløpet til kulturrådets korona-kompensasjonsordning. Foto: Gitte Johannessen / NTB
Bjørn Eidsvågs selskap Quint AS

Halverer kravet om kompensasjon

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

I desember ble det kjent at Bjørn Eidsvågs selskap Quint AS fikk en dramatisk avkorting fra kulturrådet i kompensasjonsordningen for kulturlivet i perioden mai-august. Søknadsbeløpet var på 2.792.511, mens vedtatt beløp endte på 46.349.

I avslagsbrevet ble det vektlagt mangel på dokumentasjon for merutgifter, og at Eidsvåg skal ha tjent mer i løpet av sommeren enn det som var oppgitt i søknaden.

Quint AS har nå levert klage på avslaget, og har satt advokat på arbeidet med dette. I klagen er erstatningskravet justert ned til 1,4 millioner, skriver VG.

Quints daglige leder Ole-Petter Berger mener det var feil informasjon i den opprinnelige søknaden som førte til at Kulturrådets revisor kuttet erstatningsbeløpet i så stor grad. Han tar selv ansvar for at det gikk som det gjorde. Ifølge Berger blandet han nemlig de to forskjellige måtene man kunne søke kompensasjon på. Dermed søkte Quint om erstatning basert på 2017-2019-tall, mens dokumentasjonen skal ha vært for kansellerte 2020-jobber. Han forklarer videre at den opprinnelige erstatningssummen på 2,8 millioner ikke var hans regnestykke, men at det var den summen som ble generert via Kulturrådets søknadsportal.

Summen på 1,4 millioner kroner derfor basert på gjennomsnittlige inntekter i samme periode de tre somrene før korona-året. Den var på fem millioner kroner. Til sammenligning tjente de 1,75 millioner kroner samme periode i 2020.

I klagen de har sendt til Kulturrådet skriver deres advokat Karl O. Wallevik at det i Kulturrådets vedtak ikke er lagt til grunn at Quint hadde utgifter i fjorårets sommermåneder. Advokaten viser til at disse var på 1,4 millioner.

De mener derfor å ha tapte inntekter på 3,4 millioner, og at kompensasjonsordningens forskrift i sluttsum gir selskapet krav på 1,4 millioner i erstatning. Quint tar dog forbehold om 200.000 av disse kronene, da de er uenige med revisor om hva som er faktisk inntektssum for sommeren 2020 og skriver i klagen skriver de at de vil akseptere det dersom revisors regnestykke legges til grunn og erstatningssummen ender på 1,2 millioner.

Annonse
Annonse
Annonse