Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forskriftsendringene til Norsk filminstitutt er klare

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Forslagene til endringer i Forskrift om tilskudd til audiovisuell produksjon, som ble sendt på høring i november 2020, er klare.

– Disse endringene lover godt for framtiden og vil bety mye for norsk film i årene som kommer, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Kulturdepartementet ga for to år siden Norsk filminstitutt (NFI) i oppdrag å tilpasse virkemidlene til endringene i det audiovisuelle feltet.  Etter en evaluering i 2019, med påfølgende dialog og høring i 2020, og etter en grundig gjennomgang av de 49 høringssvarene, har NFI nå konkludert.

Det endelige resultatet inneholder justeringer, etter innspill og dialog med bransjeaktører.

– Jeg er veldig glad for at NFI nå kan fastsette en ny forskrift. Det har vært viktig for meg at vi får en balansert forskrift som tar hensyn til bransjens behov, samtidig som vi får kontroll over utgiftene til Filmfondet. Vi har lyttet til innspillene og justert på en rekke områder. Disse justeringene lover godt for framtiden og vil bety mye for norsk film i årene som kommer, sier Abid Q. Raja.

Når forskriften nå endres, er det startskuddet for justering av ordningene som forskriften regulerer. Dette arbeidet vil foregå i dialog mellom NFI og aktørene i bransjen.  NFI vil fortløpende evaluere effekten av endringene for å sikre at de treffer riktig, og dersom det viser seg å være nødvendig, vil NFI justere forskriften.

Direktør i Norsk filminstitutt, Kjersti Mo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er bred enighet om at det er behov for større grep for å løfte norsk film inn i fremtiden. Samtidig har det kommet en rekke gode innspill gjennom høringen, som vi tar til følge. Endringene som nå gjennomføres åpner muligheten for å styrke norsk film, serier og spill videre i årene som kommer. Det er viktig under de nye omstendighetene som preges av digitalisering og globalisering, sier Kjersti Mo, direktør i NFI.

 

Annonse
Annonse
Annonse