Annonse
Annonse
EN DEL AV
Annonse
Kultur- og likestillingsminister Abid Raja orienterer om forskrifter om innretningen av stimuleringsordningen for kultursektoren som skal på høring. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forskrift om stimuleringsordning for kultursektoren sendes på høring

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Regjeringen har satt av over én milliard kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren for første halvår i 2021. Nå sendes forskriften på høring til sektoren, skriver regjeringen i en pressemeling.

– Jeg hadde håpet på en bedre start for kultursektoren i 2021, men den krevende smittesituasjonen i begynnelsen av januar har ført til kulturell stillstand. Jeg håper og tror at med regjeringens nye tiltak vil situasjonen bedre seg framover, og når det skjer er vi klare med en ny periode med stimuleringsordning som vil bidra til mye kulturell aktivitet i månedene som ligger foran oss. Kulturlivet skal på beina igjen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Gjennom stimuleringsordningen for kultursektoren bidrar regjeringen til at kulturarrangementer vil gjennomføres over hele landet fram til sommeren. Utkast til forskrift for ordningen sendes nå på høring til sektoren med frist for tilbakemelding torsdag 21. januar.   

I hovedsak samme innretning

Stimuleringsordningen vil i 2021 i all hovedsak ha samme innretning som stimuleringsordningen for høsten 2020. Hensikten er å stimulere til aktivitet i sektoren og hjelpe kulturaktører gjennom den pågående koronakrisen. Ordningen vil gjelde for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Den nye forskriften innehar noen endringer, presiseringer og justeringer sammenlignet med forskriften for stimuleringsordningen i 2020. 

Mer enn én milliard

Regjeringen har satt av totalt 1 065 millioner kroner til stimuleringsordninger for kultursektoren i perioden første halvår av 2021. Noe av midlene vil gis som stimulering gjennom etablerte ordninger, og deler av bevilgningen vil gå til kompensasjon. Kulturdepartementet jobber i dialog med sektoren om en ny kompensasjonsordning, og vil komme tilbake med mer informasjon om denne.

– Jeg vet at kultursektoren fremdeles befinner seg i en svært vanskelig situasjon, og jeg vil fortsette med å hjelpe både gjennom stimulering og kompensasjon. Men det skal lønne seg å gjennomføre arrangementer framfor å avlyse. Når det nå åpnes opp for mer aktivitet, håper og tror jeg de fleste vil se på hvilke muligheter som finnes for å gjennomføre sitt arrangement. Stimuleringsordningen vil hjelpe sektoren med å skape aktivitet, avslutter kultur- og likestillingsministeren.  

Utkast til forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer i 2021 som følge av covid-19 (markert med endringer) (.pdf)

 

Annonse
Annonse
Annonse