Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja er fornøyd med at to støtteordninger er godkjent.
Berit Roald / NTB

Esa har godkjent to støtteordninger i kultursektoren

Publisert: 23. mars 2021 kl 08.01
Oppdatert: 23. mars 2021 kl 08.01

EØS-tilsynet Esa har godkjent stimuleringsordningen for frivillighetssektoren og tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) er fornøyd med at Esa har godkjent begge støtteordningene som har kommet som følge av koronapandemien.

– Det vil hjelpe frivillighetssektoren, breddeidretten og toppidretten gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det, sier han i en pressemelding.

Begge ordningene gjelder for perioden 1. januar til 30. juni og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren har en ramme på 755 millioner kroner. Rundt en tredel av midlene fordeles til aktører som har fått momskompensasjon i 2020. Disse vil bli prioritert først ettersom det er en enkelt og ubyråkratisk måte å fordele midler til mange frivillige organisasjoner raskt.

Det eneste kravet er at de bekrefter at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av koronarestriksjoner. Fristen er allerede et par uker etter påske.

Midlertidig tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren er rettet inn mot toppidretten og har en ramme på 350 millioner kroner. Arrangører av kamper i serier, mesterskap, verdenscup og lignende kan søke om å få dekket merkostnader og mindreinntekter knyttet til arrangementet som følge av koronarestriksjoner- og -råd.

Saken fortsetter under annonsen

Ledige stillinger – kulturjobb