Annonse
Hvilken påvirkning vil det potensielle nye regjeringssamarbeidet ha for kulturen? Foto: Naina Helén Jåma / NTB

Disse kultursakene kan skape konflikt

Meld deg på nyhetsbrev fra Kulturplot

Hver tirsdag og torsdager. Bestill her! Skriv inn din e-post:

 

Selv om det enda ikke er helt avklart så ser det ut til at den nye regjeringen vil bli bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det tre partiene er alle enige om at kulturens del av statsbudsjettet alltid skal ligge på én prosent. Før koronapandemien lå denne andelen på 0,76 prosent.

Det er derimot særlig to ting de tre kommer til å måtte diskutere tror eksperter.

Kulturforsker ved Telemarksforskning, Bård Kleppe, tror for eksempel Senterpartiets distriktspolitikk også vil prege deres kulturpolitikk, og at diskusjonen by mot land vil dukke opp.

Her er museene et eksempel.

– Senterpartiet vil nok prioritere museer i andre deler av landet, etter at vi nå blant annet har fått Nasjonalmuseet i Oslo. Det er en misnøye på bygda om at store, urbane museer er blitt favorisert over de mindre, lokale museene, sier Kleppe til Aftenposten.

Sigrid Røyseng ved Institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøyskolen BI tror forskjellen mellom hvem de ulike partiene snakker til også kan være med å skape konflikt.

Hun mener SV til, og har mange velgere blant kulturfeltet selv, mens Sp i større grad retter seg mot dem på landet som skal konsumere kultur.

Det ser man i partiprogrammene til de to partiene. Generelt sett henvender SV seg mer mot yrkeskunstnerne, mens Sps program retter seg mer mot hobbykunstnerne og frivilligheten.

Kleppe i Telemarksforskning tror derfor også skillelinjen mellom elite og folk kan dukke opp.

– SV vil prioritere å forsvare det som blir sett på som kultureliten, kunstnerne, og Sp vil jobbe for at folk i distriktene vil få tilgang til mer folkelig kultur, sier han til Aftenposten.

Annonse
Annonse
Annonse